Zagovor doktorske disertacije (Blatnik)

Datum: 13.01.2023
Ura: 08:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Eva Blatnik, zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Preučevanje odpornosti krompirja (Solanum tuberosum) proti krompirjevi plesni (Phytophthora infestans), posredovane z genom Rpi-Smira2.

Angleški naslov: Study of the late blight (Phytophthora infestans) resistance in potato (Solanum tuberosum) mediated by gene Rpi-Smira2.

Zagovor bo v petek, 13. januarja 2023, s pričetkom ob 8.00 uri, v predavalnici A6 na Oddelku za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Mentor: znan. svet. dr. Vladimir Meglič (KIS)

 

Komisija za zagovor:

prof. dr. Jernej Jakše (UL BF) – predsednik
prof. dr. Kristina Gruden (NIB) – članica       
viš. znan. sod. dr. Saša Širca (KIS) – član