Zagovor doktorske disertacije (Koporec)

Datum: 31.01.2023
Ura: 11:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

o b v e š č a,

da bo v torek, dne 31. januarja 2023 ob 11. uri, Gregor Koporec, mag. inž. el., javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "PRILAGODITEV ALGORITMOV RAČUNALNIŠKEGA VIDA NA ČLOVEŠKO ZAZNAVANJE OKOLJA" (ADAPTATION OF COMPUTER VISION ALGORITHMS TO HUMAN ENVIRONMENT PERCEPTION).

Zagovor bo potekal v diplomski sobi na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana.