Zagovor doktorske disertacije (Loci)

Datum: 01.02.2023
Ura: 09:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta

Univerza v Ljubljani,

Ekonomska fakulteta,
obvešča,

da bo Sokol Loci, študent doktorskega študijskega programa Ekonomske in poslovne vede, smer Management in organizacija, v sredo, 1. 2. 2023, ob 9:00 zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

»Analiza štirih vidikov življenjske zgodbe v procesu sodelovalnega odločanja znotraj konteksta razvoja vodenja (The analysis of the four aspects of the life-story in a collaborative decision-making process within the context of leadership development)«

Mentorica je izr. prof. dr. Judita Peterlin.

Zagovor doktorske disertacije bo v angleškem jeziku. Potekal bo v doktorski sobi (K-202) na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.