Zagovor doktorske disertacije (Boršič)

Datum: 15.02.2023
Ura: 09:00

Kraj: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:


Katarina Boršič, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv starosti na klinični potek ter serološki in vnetni odziv pri bolnikih z zgodnjo lymsko boreliozo« v sredo, 15. februarja 2023, ob 9. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).