Zagovor doktorske disertacije (Kušar)

Datum: 31.08.2023
Ura: 11:00

Kraj: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:
Maša Kušar, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Uporabnost transkutanih senzorjev za zaznavanje spreminjanja intraabdominalnega tlaka« v četrtek, 31. avgusta 2023, ob 11. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).