Zagovor doktorske disertacije (Gajšt)

Datum: 25.09.2023
Ura: 11:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Filozofska Fakulteta

FF UL, Oddelek za prevajalstvo
25. 09. 2023 | 11:00, Modra soba

Angleško-slovenska prevodoslovno usmerjena kontrastivna analiza skladenjskih struktur v pravnih besedilih

Nataša Gajšt, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Prevodoslovje
Mentorica: izr. prof. dr. Sonia Vaupot