Zagovor doktorske disertacije (Kuralt)

Datum: 19.09.2023
Ura: 12:00

Kraj: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:
Marko Kuralt, dr. dent. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv poravnave in analize tridimenzionalnih slik na vrednotenje sprememb trdih in mehkih tkiv ustne votline« v torek, 19. septembra 2023, ob 12. uri, v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).