Zagovor doktorske disertacije (Kramberger)

Datum: 26.09.2023
Ura: 10:00

Kraj: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:
Katja Kramberger, mag. farm. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Priprava in biološki učinki tradicionalnih pripravkov iz smilja (Helichrysum italicum) na model črevesnih celičnih linij« v torek, 26. septembra 2023, ob 10. uri, v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).