Zagovor doktorske disertacije (Krajnc)

Datum: 04.09.2023
Ura: 10:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Mojca Krajnc, zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Biologija in mehanika biofilmov bakterije Bacillus subtilis.

Angleški naslov: Biology and mechanics of Bacillus subtilis biofilms.

Zagovor bo potekal v ponedeljek, 4. septembra 2023, s pričetkom ob 10.00 uri, v predavalnici Ž3 na Oddelku za živilstvo Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Mentor: prof. dr. David Stopar (UL BF)
Somentorica: doc. dr. Polonca Štefanič (UL BF)

Komisija za zagovor:
prof. dr. Nina Gunde-Cimerman (UL BF) – predsednica
izr. prof. dr. Jure Derganc (UL MF) – član
prof. dr. Janja Trček (UM FNM) – članica