Zagovor doktorske disertacije (Šuštar)

Datum: 19.09.2023
Ura: 12:00

Kraj: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:
Urša Šuštar, mag. biokem. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »​Opredelitev genetskih vzrokov hiperholesterolemije ter ugotavljanje povezav s kliničnimi značilnostmi pri otrocih in mladostnikih« v torek, 19. septembra 2023, ob 12. uri v Seminarju 2 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova ulica 2, Ljubljana.