Zagovor doktoske disertacije (Medič)

Datum: 20.09.2023
Ura: 11:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Aljaž Medič, zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Vsebnost juglona in drugih naftokinonov v tkivih oreha (Juglans regia L.) ter njihov vpliv na kalitev, rast in sekundarni metabolizem različnih zelenjadnic.

Angleški naslov: The content of juglone and other naphthoquinones in walnut tissues (Juglans regia L.) and their effect on germination, growth and secondary metabolism of various vegetables.

Zagovor bo v sredo, 20. septembra 2023, s pričetkom ob 11.00 uri, v predavalnici A4 na Oddelku za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Mentor: prof. dr. Robert Veberič (UL BF)
Somentorica: izr. prof. dr. Ana Slatnar (UL BF)

Komisija za zagovor:
prof. dr. Franci Štampar (UL BF) – predsednik
prof. dr. Helena Prosen (UL FKKT) – članica
izr. prof. dr. Andreja Urbanek Krajnc (UM, FKBV) – članica