Zagovor doktoske disertacije (Sodin)

Datum: 20.09.2023
Ura: 11:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

o b v e š č a,

da bo v sredo, dne 20. septembra 2023 ob 11. uri, Denis Sodin, mag. inž. el., javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "METODE ZA SPOZNAVNOST IN ODZIVNOST PAMETNIH OMREŽIJ Z UPORABO INTELIGENTNIH ELEKTRONSKIH NAPRAV" (INTELLIGENT ELECTRONIC DEVICE BASED METHODS FOR OBSERVABILITY AND RESPONSE OF SMART GRIDS).

Zagovor bo potekal v diplomski sobi na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana.