Zagovor doktoske disertacije (Pavlica)

Datum: 26.09.2023
Ura: 12:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje
 
J A V N I Z A G O V O R
doktorske disertacije z naslovom

Področna anestezija zgornje in spodnje čeljusti pri psu:
farmakokinetika in odziv obtočil na perinevralni vnos deksmedetomidina in levobupivakaina
 
Regional anaesthesia of upper and lower jaw in dog:
pharmacokinetics and cardiovascular response to perineural administration of dexmedetomidine and levobupivacaine
 
ki jo je izdelal
 
Matic Pavlica, dr. vet. med.

Javni zagovor bo v torek, 26. septembra 2023 ob 12.00 uri v podiplomski predavalnici UL Veterinarske fakultete v Ljubljani, Gerbičeva 60.

Mentorica dela je izr. prof. dr. Alenka Seliškar (UL VF), znanstveno področje veterinarska medicina.