Zagovor doktoske disertacije (Ščetinec)

Datum: 27.09.2023
Ura: 12:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo
 
o b v e š č a ,
 
da bo Aljaž Ščetinec v sredo, 27. 9. 2023 ob 12. uri zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:
 
Proces oblikovnega obločnega navarjanja in poobdelava za doseganje skoraj-končne oblike in želenih materialnih lastnosti depozita
 
Mentor:           izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Somentor:       doc. dr. Drago Bračun
 
Zagovor bo v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.