Zagovor doktoske disertacije (Pavčnik)

Datum: 22.09.2023
Ura: 10:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije Tjaše Pavčnik, mag. kem., z naslovom
Elektroliti na osnovi fluoriranih alkoksiboratov in alkoksialuminatov in njihova uporaba v multivalentnih akumulatorjih
Fluorinated alkoxyborate- and alkoxyaluminate-based electrolytes and their use in multivalent batteries
(mentor znan. sod. dr. Jan Bitenc)
 
Zagovor bo v petek, 22. 9. 2023 ob 10. uri. v diplomski sobi, 1. nadstropje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.