Zagovor doktoske disertacije (Gričar)

Datum: 26.09.2023
Ura: 09:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije Eme Gričar, mag. kem., z naslovom
Razvoj in uporaba elektrokemijskih senzorjev na osnovi grafenskih derivatov
Development and applications of electrochemical sensors based on graphene derivatives
(mentor prof. dr. Mitja Kolar, somentor izr. prof. dr. Boštjan Genorio)
 
Zagovor bo v torek, 26. 9. 2023 ob 9.00 uri. v diplomski sobi, 1. nadstropje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.