Zagovor doktoske disertacije (Cibra)

Datum: 26.09.2023
Ura: 12:30

Kraj: Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije Luke Cibra, mag. kem., z naslovom
Sinteza in vrednotenje endiaminskih in enaminonskih asimetričnih bifunkcionalnih organokatalizatorjev na osnovi privilegiranih kiralnih skeletov
Synthesis and evaluation of endiamine and enaminone asymmetric bifunctional organocatalysts based on privileged chiral scaffolds
(mentor izr. prof. dr. Uroš Grošelj)
 
Zagovor bo v torek, 26. 9. 2023 ob 12.30 uri v diplomski sobi, 1. nadstropje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.