Zagovor doktorske disertacije (Jeretič)

Datum: 10.10.2023
Ura: 12:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede

Sebastjan Jeretič, študent interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje, področje Politologija, bo v torek, 10. 10. 2023 ob 12:00 v predavalnici 10, zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:  Kontekst odločanja volivcev  pred strokovno komisijo v sestavi:
 

-      predsednik:              prof. dr. Žiga Vodovnik,

-      mentor:                     prof. dr. Igor Lukšič,    

-      član:                              izr. prof. dr. Marinko Banjac,

-      član:                           prof. dr. Tihomir Cipek.