Zagovor doktoske disertacije (Mravlje)

Datum: 28.09.2023
Ura: 11:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Jure Mravlje, zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv hladne plinske plazme na glivni mikrobiom semen navadne in tatarske ajde.

Angleški naslov: Effects of cold gas plasma on seed fungal microbiome of common and Tartary buckwheat.

Zagovor bo v četrtek, 28. septembra 2023, s pričetkom ob 11.00 uriv predavalnici B5 na Oddelku za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana.

Mentorica: prof. dr. Katarina Vogel-Mikuš (UL BF)

Komisija za zagovor:
izr. prof. dr. Cene Gostinčar (UL BF) – predsednik
izr. prof. dr. Jasna Dolenc Koce (UL BF) - članica    
prof. dr. Miran Mozetič (IJS) - član