Zagovor doktoske disertacije (Zamljen)

Datum: 29.09.2023
Ura: 09:00

Kraj: Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Tilen Zamljen, zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv stresnih dejavnikov na vsebnost kapsaicinoidov ter drugih metabolitov v čilijih (Capsicum spp.).

Angleški naslov: Impact of stress factors on the content of capsaicinoids and other metabolites in chili peppers (Capsicum spp.).

Zagovor bo v petek, 29. septembra 2023, s pričetkom ob 9.00 uri, v predavalnica A4 na Oddelku za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Mentorica: izr. prof. dr. Ana Slatnar (UL BF)

Komisija za zagovor:
izr. prof. dr. Jerneja Jakopič (UL BF) – predsednica
doc. dr. Helena Šircelj (UL BF) – članica
prof. dr. Martina Bavec (UM FKBV) – članica