Datum dogodka:

Lokacija dogodka: Po spletu

Oznaka dogodka

  • Dosežki članov SMUL

Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov je globalni izziv. Inovativni agrivoltaični sistem, sončna elektrarna postavljena nad kmetijskim zemljiščem, predstavlja eno izmed rešitev za zmanjšanje emisij. Čeprav sta krožnost v kmetijstvu in krajinska izkušnja pereč problem, sta deležna prenizke pozornosti v povezavi z agrivoltaiko. Dr. Igor Sirnik bo na predstavitvi članov SMUL predstavil svoj raziskovalni uvid.

Dr. Igor Sirnik bo na predstavitvi članov SMUL predstavil vidike krožnosti in krajinskih izkušenj v obstoječih agrivoltaičnih projektih, ki so predstavljeni v znanstveni literaturi ter nedavno zgrajenih agrivoltaičnih projektih na Nizozemskem. Razumevanje krožnosti in krajinske izkušanje agrivoltaičnih sistemov prispeva h kmetijskemu in energetskemu prehodu in povečuje javno sprejemanje agrivoltaike.

Prijava na dogodek.

O predavatelju

Dr. Igor Sirnik je raziskovalec in profesor na Fakulteti za krajinsko arhitekturo in prostorsko načrtovanje na Univerzi v Wageningenu, na Nizozemskem. Ukvarja se z umeščanja solarnih elektrarn v okolje na trajnostni način v okviru energetike in kmetijske tranzicije.  Njegova specializacija je prostorska analiza  solarnih elektrarn nad kmetijskimi površinami (agrivoltaika) in raziskovanje sinergij in kompromisov s trajnostnim razvojem. Poleg raziskovanja poučuje BSc in MSc predmete ne teme prostorska analiza prostora, geoinformatika in vpliv podnebnih sprememb na načrtovanje urbanega prostora.