Pravilnik o upravljanju Razvojnega sklada UL_datum sprejetja 17.12.2020Pravilnik za urejanje razmerij s pravnimi osebami (velja od 12.2.2021)


Podpisani dokumenti vezani na IZOGIBANJE NASPROTJEM INTERESOV IN DELO IZVEN UL:

1. Pravilnik o izogibanju nasprotnim interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL - podpisan
1.1. Sprememba Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL – objavljena 11. 5. 2018, velja od 12. 5. 2018 - podpisan 
1.2.  Sprememba Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL – objavljena 28. 1. 2021, velja od 29. 1. 2021 – podpisana

2. Pravilnik o upravljanju Razvojnega sklada UL - podpisan velja od 13.12.2018
2.1.
Sprememba Pravilnika o upravljanju Razvojnega sklada UL_objavljeno 16. 11. 2016, velja od 17. 11. 2016 - podpisan

3. Sklep o pokrivanju posrednih stroškov - podpisan

 

Arhiv dokumentov

Pravilnik o upravljanju razvojnega sklada UL – objavljen 31. 8. 2016, velja od 1. 9. 2016

 Pravilnik o upravljanju Razvojnega sklada UL - podpisan velja od 13.12.2018