Pravilnik za urejanje razmerij s pravnimi osebami (velja od 12.2.2021)


Podpisani dokumenti vezani na IZOGIBANJE NASPROTJEM INTERESOV IN DELO IZVEN UL:

1. Pravilnik o izogibanju nasprotnim interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL - podpisan
1.1. Sprememba Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL – objavljena 11. 5. 2018, velja od 12. 5. 2018 - podpisan 
1.2.  Sprememba Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL – objavljena 28. 1. 2021, velja od 29. 1. 2021 – podpisana

2. Pravilnik o upravljanju Razvojnega sklada UL - neuradno prečiščeno besedilo. Velja od 13.10.2022
2.1. 
Spremembe pravilnika o upravljanju Razvojnega sklada UL - z dne 13.10.2022

3. Sklep o pokrivanju posrednih stroškov - podpisan

 

Arhiv dokumentov

Pravilnik o upravljanju razvojnega sklada UL – objavljen 31. 8. 2016, velja od 1. 9. 2016

 Pravilnik o upravljanju Razvojnega sklada UL - podpisan velja od 13.12.2018

Pravilnik o upravljanju Razvojnega sklada UL_datum sprejetja 17.12.2020