Vrsta študijskega programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Znanstveni naslov

doktor znanosti/doktorica znanosti (okrajšava: dr.)

poimenovanje v angleškem jeziku: Doctor of Philosophy (okrajšava: Ph.D.)

O programu

Doktorski študijski program Kemijske znanosti omogoča usposabljanje visoko izobraženih strokovnjakov kemijske stroke za delo na raziskovalno usmerjenih, tudi vodilnih, delovnih mestih v kemijski industriji, javnih službah ali za nadaljevanje znanstvene kariere v akademskem okolju. Z dokončanjem programa bodo doktorandi pridobili sposobnosti kritične analize, vrednotenja in sinteze novih in kompleksnih idej. Usposobljeni bodo za komuniciranje na svojem področju ter za promocijo znanstvenega in tehnološkega napredka na akademski in aplikativni ravni.

Prijava na študij

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti na spletnem portalu eVŠ.

Najpozneje ob vpisu mora kandidat priložiti pisno soglasje mentorja ali morebitnega somentorja o prevzemu mentorstva ali somentorstva ter kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Rok za prijavo

do 3. septembra 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času

V primeru, da bodo po prvem prijavnem roku preostala prosta mesta, bo razpisan drugi prijavni rok, in sicer od 17. do 18. septembra 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času.

Informativni dan

Informativni dan bo potekal predvidoma aprila. Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani fakultete.

Šolnina

Šolnina po letnikih:
1. letnik: 5.500 €
2. letnik: 4.200 €
3. letnik: 3.000 €
4. letnik: 3.800 €

Za celoten študijski program skupaj: 16.500 €.

Skrbnik programa

prof. dr. Marko Novinec

Kontakt

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

maja.lamovsek@fkkt.uni-lj.si