Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje v kemiji, biokemiji, kemijskem inženirstvu in tehniški varnosti, pri čemer si pri- zadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost. Na osnovi lastnega raziskovalnega dela ter svojih in tujih raziskovalnih dosežkov izobražuje vodilne znanstvenike in strokovnjake, ki so usposobljeni za vodenje in uresničevanja trajnostnega razvoja ob upoštevanju izročila evropskega razsvetljenstva in humanizma ter človekovih pravic. Svoje dosežke v znanosti in tehnologiji izmenjuje z drugimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami doma in po svetu. Tako prispeva svoj delež v svetovno zakladnico znanja in iz nje prenaša znanje v slovenski prostor. S sodelovanjem z gospodarstvom pospešuje uporabo svojih raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov ter prispeva k razvoju in napredku države. Svoje raziskovanje, izobraževanje ter javno delovanje UL FKKT utemeljuje na načelih profesionalne odličnosti, zagotavljanja čim višje kakovosti, svobode ustvarjalnosti ter splošne akademske svobode sodelavcev in študentov.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Kontakt

Večna pot 113
1000 Ljubljana

Telefon: 01 479 80 00

E-naslov: info@fkkt.uni-lj.si
E-naslov: dekanat@fkkt.uni-lj.si
E-naslov: tajnistvo@fkkt.uni-lj.si

Tabela za: 3. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Varstvo okolja

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Ime programa

Biomedicina

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Ime programa

Kemijske znanosti

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tabela za: 1. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Biokemija

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Kemija

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Tehniška varnost

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Kemijska tehnologija

Tip programa

Visokošolski strokovni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tabela za: 2. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Biokemija

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Kemija

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Kemijsko inženirstvo

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Tehniška varnost

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120