Vrsta študijskega programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Znanstveni naslov

doktor znanosti/doktorica znanosti (okrajšava: dr.)

poimenovanje v angleškem jeziku: Doctor of Philosophy (okrajšava: Ph.D.)

O programu

Matematika in fizika sta dve osnovni vedi, ki predstavljata pomembno podlago za vse naravoslovje in tehniko, deloma pa tudi za družboslovje. Doktorski študij in s tem vzgoja vrhunskih strokovnjakov matematike in fizike zato pomembno prispeva k razvoju vrhunskih strokovnjakov tudi na drugih področjih. Cilj doktorskega študijskega programa Matematika in fizika je doktorande usposobiti za vrhunsko raziskovalno delo na različnih področjih fizike in matematike ob upoštevanju velike potrebe po širini znanja, ki je nujno potrebna, da se mladi strokovnjaki lahko vključijo tudi v multidisciplinarne raziskovalne in razvojne skupine.

Prijava na študij

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti na spletnem portalu eVŠ.

Najpozneje ob vpisu mora kandidat priložiti pisno soglasje mentorja ali morebitnega somentorja o prevzemu mentorstva ali somentorstva ter kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Rok za vpis

do 10. junija 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času

V primeru, da bodo po prvem prijavnem roku preostala prosta mesta, bo razpisan drugi prijavni rok, in sicer od 1. avgusta do 1. septembra 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času.

V primeru, da bodo tudi po drugem prijavnem roku preostala prosta mesta, bo razpisan tretji prijavni rok, in sicer od 19. do 20. septembra 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času.

Informativni dan

Informativni dan bo potekal predvidoma maja. Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani fakultete.

Šolnina

Šolnina po letnikih:
1. letnik: 4.000 €
2. letnik: 4.000 €
3. letnik: 4.000 €
4. letnik: 2.200 €

Za celoten študijski program skupaj: 14.200 €.

Skrbnik programa

izr. prof. dr. Jernej Fesel Kamenik

Kontakt

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 21, 1111 Ljubljana

doktorski@fmf.uni-lj.si