RAZISKOVALNO-RAZVOJNI CENTER UNIVERZE V LJUBLJANI

Univerza v Ljubljani je na 12. redni seji Senata UL dne 27.11.2018 ustanovila Raziskovalno-razvojni center Univerze v Ljubljani (RRC UL). To organizacijsko enoto Univerze v Ljubljani sestavljajo  multidisciplinarni raziskovalno-razvojni  centri  UL (MRRC UL), ki povezujejo različna raziskovalna področja. RRC UL predstavlja podporo raziskovalnemu delu Univerze v Ljubljani. Osnovni cilj je zagotavljanje raziskovalnega, razvojnega in pedagoškega povezovanja članic UL na področjih z multidisciplinarnimi vsebinami.

Vsak multidisciplinarni raziskovalno razvojni center (MRRC) ima sledeče vloge in naloge:

  • razvojne in povezovalne: prispeva k celovitemu strokovnemu razvoju posameznega multidisciplinarnega področja pri čemer deluje izrazito interdisciplinarno, organizira mednarodne delavnice in vključuje izmenjavo strokovnjakov in študentov z vodilnimi institucijami po Evropi in svetu, predstavlja most med akademsko in raziskovalno sfero ter gospodarstvom;
  • raziskovalne: združuje, povezuje, spodbuja in pomaga različnim raziskovalcem na tem področju. Raziskovalci z različnih področij lahko tako strokovno pokrijejo različne vidike, kar omogoča nadgradnjo obstoječega znanja in razvoj novih rešitev na posameznem multidisciplinarnem področju;
  • karierne, aplikativne in motivacijske: združuje primere dobrih praks, motivira študente/mlade in omogoča zaposlitev mladih doktorandov in podoktorskih sodelavcev;
  • pedagoške: si prizadeva za vključevanje te tematike v obstoječe programe na visokošolskih in drugih izobraževalnih institucijah ter nadaljnji razvoj izobraževanja na tem področju.