laboratorij03Univerza v Ljubljani je raziskovalno intenzivna in odlična umetniška univerza, ki si prizadeva za odličnost in mednarodno uveljavitev na vseh področjih delovanja. Pokriva vsa raziskovalna in umetniška področja. V nadaljevanju so predstavljene raziskovalne in umetniške aktivnosti posameznih fakultet in akademij ter njihovih oddelkov in inštitutov:

 

NARAVOSLOVJE

 • NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
 • BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
 • FAKULTETA ZA FARMACIJO
 • FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
 • FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
 • MEDICINSKA FAKULTETA
 • VETERINARSKA FAKULTETA
 • ZDRAVSTVENA FAKULTETA

TEHNIKA

 • FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
 • FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
 • FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
 • FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
 • FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
 • FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
 • NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

DRUŽBOSLOVJE

 • EKONOMSKA FAKULTETA
 • PRAVNA FAKULTETA
 • FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
 • FAKULTETA ZA UPRAVO
 • PEDAGOŠKA FAKULTETA
 • FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
 • FAKULTETA ZA ŠPORT
 • FILOZOFSKA FAKULTETA

HUMANISTIKA

 • TEOLOŠKA FAKULTETA
 • FILOZOFSKA FAKULTETA

UMETNOST

 • AKADEMIJA ZA GLASBO
 • AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
 • AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
 • FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
 • NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA