Vsak multidisciplinarni raziskovalno razvojni center (MRRC) ima sledeče vloge in naloge:

  • Razvojne in povezovalne: prispeva k celovitemu strokovnemu razvoju posameznega multidisciplinarnega področja pri čemer deluje izrazito interdisciplinarno, organizira mednarodne delavnice in vključuje izmenjavo strokovnjakov in študentov z vodilnimi institucijami po Evropi in svetu, predstavlja most med akademsko in raziskovalno sfero ter gospodarstvom.
  • Raziskovalne: združuje, povezuje, spodbuja in pomaga različnim raziskovalcem na tem področju. Raziskovalci z različnih področij lahko tako strokovno pokrijejo različne vidike, kar omogoča nadgradnjo obstoječega znanja in razvoj novih rešitev na posameznem multidisciplinarnem področju.
  • Karierne, aplikativne in motivacijske: združuje primere dobrih praks, motivira študente/mlade in omogoča zaposlitev mladih doktorandov in podoktorskih sodelavcev.
  • Pedagoške: si prizadeva za vključevanje te tematike v obstoječe programe na visokošolskih in drugih izobraževalnih institucijah ter nadaljnji razvoj izobraževanja na tem področju.