Socialno delo se ukvarja z izjemno široko paleto ljudi, ki doživljajo različne socialne, duševne, ekonomske, zdravstvene in druge stiske. Umeščeno je v različne javne službe, deluje pa tudi v prostovoljnih in zasebnih organizacijah, v socialnih službah, v šolstvu, zdravstvu, pravosodnih organih, policiji, upravi in industriji. Izhaja iz različnih izročil in uporablja veliko različnih metod – od svetovanja in terapije, skupinskega in skupnostnega dela, usposabljanja v socialnih spretnostih do individualnega načrtovanja. Socialno delo se s temi področji ukvarja z vidika socialne pravičnosti, zmanjševanja škodljivih posledic družbenih preobrazb, z vidika vsakdanjih okoliščin in potreb ljudi, pa tudi z vidika globalnih procesov in strukturnih sprememb. Z razvijanjem in razširjanjem teoretskih konceptov, modelov in metod socialnega dela v izobraževalni proces ter v prakso socialnega dela fakulteta prispeva k temeljnim družbenim vrednotam in ciljem, kot so zagotavljanje kakovosti življenja posameznikov, družin in skupin prebivalstva, socialna pravičnost, dostojanstvo in enake možnosti, solidarnost in družbena integracija, preprečevanje revščine in socialne izključenosti.

Fakulteta za socialno delo

Kontakt

Topniška ulica 31
1000 Ljubljana

Telefon: 01 280 92 59

E-naslov: dekanat@fsd.uni-lj.si
E-naslov: tajnistvo@fsd.uni-lj.si

Tabela za: 3. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tabela za: 2. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

1

Št. ECTS kreditnih točk

60

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

1

Št. ECTS kreditnih točk

60

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

1

Št. ECTS kreditnih točk

60

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

1

Št. ECTS kreditnih točk

60

Ime programa

Socialno delo

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

1

Št. ECTS kreditnih točk

60

Tabela za: 1. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Socialno delo

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

180