Vrsta študijskega programa

Doktorski

Lastnost študijskega programa

Interdisciplinarni

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Znanstveni naslov

doktor znanosti/doktorica znanosti (okrajšava: dr.)

poimenovanje v angleškem jezikuDoctor of Philosophy (okrajšava: Ph.D.)

O programu

Znanstvena področja, ki jih uvrščamo v humanistiko in družboslovje, posegajo v mnoge vidike našega življenja in so izjemno pomembna za ohranjanje in razvoj družbe in njene kulture. Osnovni cilj interdisciplinarnega doktorskega programa Humanistika in družboslovje je zagotoviti doktorandom temeljna znanja kot osnovo za raziskovalno delo na različnih področjih humanistike in družboslovja ter razviti sposobnosti, ki so pomembne za samostojno raziskovalno delo in uporabo pridobljenih znanj na mednarodno primerljivi ravni. Osrednji poudarek je na raziskovalnem delu, mednarodni mobilnosti in interdisciplinarnosti. Program je usmerjen v izoblikovanje doktoranda tako, da bo široko razgledan in usposobljen za izvajanje najzahtevnejših interdisciplinarnih raziskav. 

Prijava na študij

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti na spletnem portalu eVŠ.

Najpozneje ob vpisu mora kandidat priložiti pisno soglasje mentorja ali morebitnega somentorja o prevzemu mentorstva ali somentorstva ter kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Rok za prijavo

do 7. junija 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času

Drugi prijavni rok (le za državljane EU): od 17. junija 2024 do 19. avgusta 2024 do 23.59 po srednjeevropskem času.

Informativni dan

Informativni dnevi na različnih fakultetah članicah, izvajalkah programa, potekajo na različne datume. Podrobnejše informacije študentje najdejo na njihovih spletnih straneh.

Šolnina

Šolnina po letnikih:
1. letnik: 3.400 €
2. letnik: 2.600 €
3. letnik: 2.200 €
4. letnik: 2.400 €

Za celoten študijski program skupaj: 10.600 €.

Skrbnika programa

izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda (FDV)

izr. prof. dr. Sašo Jerše (FF)

Kontakti študentskih pisarn in referatov