Skoči na vsebino

Doktorska šola

Ravnanje z raziskovalnimi podatki

Komisija za doktorski študij Univerze v Ljubljani je na 2. seji, 25. januarja 2022, sprejela usmeritve za pripravo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki in obrazec za doktorske študente.

V skladu s 50. členom Pravilnika o doktorskem študiju in vseh določil, ki se nanašajo nanj (velja za generacije doktorskih študentk in študentov, vpisanih od študijskega leta 2021/2022 naprej) morajo biti raziskovalni podatki, ustvarjeni in zbrani za potrebe doktorske disertacije, objavljeni ali drugače dostopni na način, ki omogoča njihovo preglednost, dostopnost, interoperabilnost ter možnost ponovnega vrednotenja in uporabe.

Namen NRRP je, da doktorski študenti na začetku raziskovalnega dela načrtujejo, kako bodo pridobljene podatke za doktorsko disertacijo hranili in naredili dostopne tudi drugim. Predlagani obrazec je lahko v pomoč doktorskim študentom pri pripravi NRRP, lahko pa v dogovoru z mentorjem glede na posebnosti znanstvene vede ali področja k pripravi NRRP pristopijo na drugačen način. NRRP sledi načelom FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable - najdljivi, dostopni, povezljivi in ponovno uporabni podatki) in načelu Horizon EU glede odprtega dostopa - “toliko odprti, kot je mogoče, toliko zaprti, kot je potrebno” (as open as possible, as closed as necessary).

V pomoč pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki je lahko tudi obrazec Science Europe.

 

SERIJA DOGODKOV DOKTORSKE ŠOLE UL O RAVNANJU Z RAZISKOVALNIMI PODATKI DOKTORANDOV V OKVIRU DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UL

Vsi dogodki bodo potekali ob četrtkih od 13.00 do 14.30 na Zoomu, razen letnega srečanja Doktorske šole UL, ki bo potekalo v živo z začetkom ob 16.00.

 •   7. 4. 2022: Osnove ravnanja z raziskovalnimi podatki za doktorske študente

 •  12. 5. 2022: FAIR raziskovalni podatki

 • 2. 6. 2022: 16.00, fizični dogodek: Letno srečanje Doktorske šole
  - delavnica Priprava Načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki v okviru doktorskega študija na UL

 • 22. 9. 2022: Zbiranje in hranjenje raziskovalnih podatkov v času izvajanja raziskave ter dolgotrajno (formati datotek, licenciranje, repozitoriji, metapodatki)

 • 17. 11. 2022: Delavnica o primerih ravnanja z raziskovalnimi podatki v okviru doktorskega študija na UL

 • 19. 1. 2023: Etika in integriteta v raziskovanju

 • Več informacij o prihodnjih dogodkih Doktorske šole o ravnanju z raziskovalnimi podatki bo sproti objavljenih tukaj.

  Doktorande, mentorje in članice UL naprošamo, da na naslov doktorski.studij@uni-lj.si sporočijo teme iz ravnanja z raziskovalnimi podatki, za katere bi želeli usposabljanja.