Komisija za doktorski študij Univerze v Ljubljani je na 2. seji, 25. januarja 2022, sprejela usmeritve za pripravo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki in obrazec za doktorske študente.

V skladu s 50. členom Pravilnika o doktorskem študiju in vseh določil, ki se nanašajo nanj (velja za generacije doktorskih študentk in študentov, vpisanih od študijskega leta 2021/2022 naprej), morajo biti raziskovalni podatki, ustvarjeni in zbrani za potrebe doktorske disertacije, objavljeni ali drugače dostopni na način, kar omogoča njihovo preglednost, dostopnost, interoperabilnost ter možnost ponovnega vrednotenja in uporabe.

Namen NRRP je, da doktorski študenti na začetku raziskovalnega dela načrtujejo, kako bodo pridobljene podatke za doktorsko disertacijo hranili in naredili dostopne tudi drugim. Predlagani obrazec je lahko v pomoč doktorskim študentom pri pripravi NRRP, lahko pa v dogovoru z mentorjem glede na posebnosti znanstvene vede ali področja k pripravi NRRP pristopijo na drugačen način. NRRP sledi načelom FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable - najdljivi, dostopni, povezljivi in ponovno uporabni podatki) in načelu Horizon EU glede odprtega dostopa - “toliko odprti, kot je mogoče, toliko zaprti, kot je potrebno” (as open as possible, as closed as necessary).

V pomoč pri načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki je lahko tudi obrazec Science Europe.

Doktorande, mentorje in članice UL naprošamo, da na naslov doktorski.studij@uni-lj.si sporočijo teme iz ravnanja z raziskovalnimi podatki, za katere bi želeli usposabljanja.

Vprašanja in odgovori v zvezi s pripravo NRRP in s shranjevanjem raziskovalnih podatkov

Posnetki in gradivo z dogodkov

Osnove raznanja z raziskovalnimi podatki za doktorske študente (7. april 2022)

Uvodni pozdrav, prof. dr. Tatjana Marvin, UL FF, Doktorska šola UL 

Pomembnost načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki na doktorskem študiju, prof. dr. Anton Ramšak

Uvod v ravnanje z raziskovalnimi podatki, dr. Sonja Bezjak, UL FDV, Arhiv družboslovnih podatkov 

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki za doktorske študente UL, prof. dr. Danijel Skočaj, UL FRI 

Izjeme od odprtosti raziskovalnih podatkov, dr. Mojca Kotar, Rektorat UL

Vprašanja in razprava, prof. dr. Tatjana Marvin 

Fair Research Data (12. maj 2022)

Uvodni pozdrav
prof. dr. Tatjana Marvin (UL FF, predstojnica Doktorske šole)

Ravnanje s podatki pri doktorskih raziskavah v skladu z načeli FAIR
dr. Ishwar Kapoor, Research Data Officer, University of Warwick

FAIR raziskovalni podatki v biologiji
dr. Marko Petek, Scientific Associate, National Institute of Biology 

FAIR raziskovalni podatki v tehniki
dr. Ana Slavec, Advisor for Statistics & Research Data Management, InnoRenew CoE; RDA Ambassador for engineering sciences – renewable materials   

Vprašanja, razprava
moderatorka dogodka prof. dr. Tatjana Marvin

Ravnanje z raziskovalnimi podatki (junij 2022)

Osrednja tema letnega srečanja Doktorske šole, 2. junija 2022, v veliki dvorani na UL FDV, je bila ravnanje z raziskovalnimi podatki na doktorskem študiju ter izzivi, povezani s pripravo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki.

Udeležence srečanja sta nagovorila predstojnica Doktorske šole prof. dr. Tatjana Marvin in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

V prvem delu srečanja sta kot osrednja govornika nastopila izr. prof. dr. Simon Sedej, vodja raziskovalne skupine na Oddelku za kardiologijo na Medicinski univerzi v Gradcu ter član Sveta Svetovne mreže UL ter izr. prof. dr. Darja Fišer, profesorica in raziskovalka na Oddelku za prevajalstvo UL FF ter novoimenovana izvršna direktorica evropske raziskovalne infrastrukture CLARIN ERIC.

Drugi del srečanja je bil namenjen delavnicam in reševanju konkretnih primerov, povezanih s pripravo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki na doktorskem študiju.

Zbiranje in hranjenje raziskovalnih podatkov (22. september 2022)

Zbiranje in hranjenje raziskovalnih podatkov - v času izvajanja raziskave ter po zaključku raziskave (formati datotek, licenciranje, repozitoriji, metapodatki), doc. dr. Milan Ojsteršek, vodja Laboratorija za heterogeno procesiranje, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UL

Jupyter in Galaxy za analizo podatkov v odprti znanosti (17. november 2022)

Jupyter in Galaxy za analizo podatkov v odprti znanosti.

Predavatelj: David Bajs, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UL in Laboratorij za heterogeno procesiranje 

Etika in integriteta v raziskovanju (19. januar 2023)

Etika in integriteta v raziskovanju na Univerzi v Ljubljani – prvi del
prof. dr. Štefan Grosek, Medicinska fakulteta UL in Komisija za etična vprašanja UL

Etika in integriteta v raziskovanju na Univerzi v Ljubljani – drugi del
izr. prof. Tamara Pavasović Trošt, PhD, ZDA, Ekonomska fakulteta UL in Komisija za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi, UL 

Znanstveni etika in integriteta v praksi
znan. svet. dr. Urša Opara Krašovec, Fakulteta za elektrotehniko UL

Vprašanja in razprava
Moderatorka dogodka prof. dr. Tatjana Marvin, UL, Filozofska fakulteta UL, predstojnica Doktorske šole UL

Obdelava osebnih podatkov v raziskovalne namene (16. maj 2023)

Pozdravni nagovor
rektor UL prof. dr. Gregor Majdič

Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki s poudarkom na osebnih podatkih
dr. Sonja Bezjak in mag. Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov

Zakonodajne podlage obdelave osebnih podatkov kot raziskovalnih podatkov
Alenka Jerše, namestnica Informacijske pooblaščenke

Praktične izkušnje pri obdelavi osebnih podatkov kot raziskovalnih podatkov
izr. prof. dr. Jaka Cepec, UL EF

Povzetek, vprašanja, razprava
Nina Komočar Urbanija, DPO UL

Odprtodostopno objavljanje (29. junij 2023)

Odprti dostop do recenziranih publikacij
dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani

Ugodnosti pri objavi odprto dostopnih člankov v slovenskih pogodbah z založniki Elsevier, Wiley, Springer, American Chemical Society, Royal Society of Chemistry in IOP Publishing
Maja Vihar, Tatjana Intihar, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

Ugodnosti pri objavi odprto dostopnih člankov v slovenskih pogodbah z založniki Taylor & Francis, Sage, Oxford University Press, Emerald, De Gruyter, American Psychological Association, Brill in Edward Elgar Publishing Herman Erčulj, Narodna in univerzitetna knjižnica

Vprašanja in razprava
dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani

Uvod v ravnanje z raziskovalnimi podatki (17. oktober 2023)

Ravnanje z raziskovalnimi podatki
dr. Sonja Bezjak, Arhiv družboslovnih podatkov

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki
mag. Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov

Vprašanja in razprava
dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani