Temeljno poslanstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je univerzitetno, visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo, ki zadeva vede o živi naravi (biologija, mikrobiologija) ter kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (gozdarstvo, zootehnika, agronomija) in z njimi povezane proizvodne tehnologije (lesarstvo, živilstvo, biotehnologija). Skupna podlaga vseh študijskih in znanstvenih disciplin na UL BF so naravni viri (zemlja, prostor, rastlinstvo, živalstvo, voda). Usmeritev fakultete v proučevanje naravnih virov in v trajnostno gospodarjenje z njimi postavlja fakulteto med tiste družbene ustanove, ki jih mora imeti vsak narod, ki želi oblikovati in ohraniti svojo identiteto. Raziskovanje in izobraževanje, povezano z vedami o življenju in naravi, nalaga UL BF tudi veliko odgovornost, da ustvarja strokovne in znanstvene podlage ter krepi družbeno ozračje za trajno harmonično sožitje med človekom in naravo.

Tabela za: 3. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Bioznanosti

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Ime programa

Varstvo okolja

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Ime programa

Biomedicina

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Ime programa

Statistika

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Tabela za: 1. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Biologija

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Biotehnologija

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Visokošolski strokovni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Krajinska arhitektura

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Lesarstvo

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Mikrobiologija

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Živilstvo in prehrana

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Gozdarstvo

Tip programa

Visokošolski strokovni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tip programa

Visokošolski strokovni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Lesarsko inženirstvo

Tip programa

Visokošolski strokovni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tabela za: 2. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Agronomija

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Biotehnologija

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Hortikultura

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Krajinska arhitektura

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Lesarstvo

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Mikrobiologija

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Prehrana

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Znanost o živalih

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Živilstvo

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120