Posvet o spreminjanju vrednotenja raziskovalne dejavnosti, 27. november 2020

Delavnica Ravnanje z raziskovalni podatki, 11. marec 2020

Delavnica Odprta znanost, 23. januar 2020

Konferenca Univerzitetno založništvo, 23. maj 2019

Konferenca Odprta znanost, 22. maj 2019

Odprti dostop v humanistiki, 22. maj 2018


Podpora visokošolskih knjižnic odprti znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru: Erasmus+ mobilnost osebja za usposabljanje na Univerzi v Ljubljani 2017
, 16.-17. maj 2017, poročilo

Konferenca Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru, 17. november 2016                                                                             logo       
Delavnica Odprta znanost
Pravna fakulteta, 23. januar 2020

Organizatorja Komisija za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani ter nacionalna točka OpenAIRE-Advance.
Lokacija: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana (zemljevid).
Udeležba na delavnici v prostorih Pravne fakultete je brezplačna, potrebna je prijava.
Neposreden video prenos na to spletno stran in naknadna dostopnost posnetka v Arhivu dogodkov.
Za spremljanje prenosa ni potrebna prijava na delavnico.
Predstavitve predavateljev bodo objavljene v spodaj navedenem programu.                                          
Kontakt: Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).


Tel. št.: 01 2418 679, 01 4784 792

O KONFERENCI: Udeleženci so se na konferenci seznanili z najnovejšimi aktivnostmi glede odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru (na primer Zaključki Sveta Evropske Unije glede prehoda v sistem odprte znanostiPlatforma za politiko odprte znanostiEvropska agenda odprte znanostiEvropski oblak odprte znanosti - prvo poročilo). Vlada Republike Slovenije je septembra 2015 sprejela Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020. Kateri so preostali vidiki odprte znanosti in kako jih zasnovati v Sloveniji kot delu Evropskega raziskovalnega prostora? OpenAIRE zagotavlja storitve za poročanje za raziskovalce, koordinatorje projektov in financerje. Z letom 2017 bodo raziskovalni podatki v Obzorju 2020 privzeto odprto dostopni, z možnostjo izločitve iz pilota odprtih raziskovalnih podatkov. V Evropskem raziskovalnem prostoru se vzpostavljajo virtualna raziskovalna okolja, na primer v okviru projekta OpenDreamKitOdprta znanost bo privzeti način delovanja današnjih raziskovalcev na začetku kariere.

PROGRAM KONFERENCE

Otvoritev Moderator prof. dr. Goran Turk, prorektor Univerze v Ljubljani
10.00-10.30 Pozdravni nagovori
Politike Moderator prof. dr. Goran Turk, prorektor Univerze v Ljubljani

10.30-11.00

Patrick Brenier, Evropska komisija, Direktorat za raziskave in inovacije: Prehod v sistem odprte znanosti: od vizije k delovanju

11.00-11.30 mag. Urban Krajcar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020
11.30-12.00 Odmor za kavo
Izvedba Moderator prof. dr. Goran Turk, prorektor Univerze v Ljubljani
12.00-12.30 Dr. Wainer Lusoli, Evropska komisija, Direktorat za raziskave in inovacije: Od vizije k delovanju: Evropski oblak odprte znanosti
12.30-13.00 Dr. Tony Ross-Hellauer, Projekt OpenAIRE2020: OpenAIRE e-infrastrukture za odprto znanost
13.00-13.30 Patrick Brenier, Evropska komisija, Direktorat za raziskave in inovacije: Odprti raziskovalni podatki v kontekstu evropske politike in Obzorja 2020
13.30-14.00 Dr. Marijan Beg, University of Southampton: Virtualno raziskovalno okolje OpenDreamKit
14.00-14.30 Odmor za kavo
Prihodnost    Moderator prof. dr. Gregor Majdič, predsednik Komisije za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani
14.30-15.00 Dr. Jonathan P. Tennant, Imperial College London: Mi smo generacija Odprtost
15.00-16.00 Okrogla miza o odprti znanosti v Sloveniji (sodelujejo predavatelji mag. Urban Krajcar, dr. Wainer Lusoli, dr. Marijan Beg in dr. Jonathan P. Tennant, prof. dr. Slobodan Žumer
ter udeleženci konference)


O PREDAVATELJIH

Patrick Brenier 
se je po desetletni zaposlitvi kot inženir v obrambnem sektorju v Franciji leta 2001 pridružil Evropski komisiji, kjer je sodeloval pri oblikovanju in izvajanju politik Evropske unije za povečanje intenzivnosti raziskovalne in razvojne dejavnosti (cilj 3 %), predvsem državnih pomoči raziskavam in razvoju, finančnih spodbud in prenosa znanja. Nato je prešel k ekonomskim analizam in vrednotenju raziskovalnih in inovacijskih politik držav članic EU kot dela Evropskega semestra povečane koordinacije politik, ki usmerja Strategijo Evropa 2020. Leta 2014 se je pridružil enoti, ki je odgovorna za razvoj znanstvene politike EU in podpira prehod v odprto znanost. Vodilna pobuda EU glede odprte znanosti je razvoj Evropskega oblaka odprte znanosti.

Mag. Urban Krajcar je začel kariero kot svetovalec na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji, kjer je bil vključen v proces pridružitve Slovenije Evropski uniji. V letu 2009 je postal vodja ministrovega kabineta v Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in se leta 2010 kmalu po ministrovem odstopu pridružil Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, kjer je bil vodja enote za strukturne sklade in odgovoren za izvedbo glavnih raziskovalnih in razvojnih instrumentov v okviru strukturnih skladov. Marca 2013 je bil imenovan za generalnega direktorja Direktorata za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Dr. Wainer Lusoli petnajst let deluje na stiku znanosti in politike – na univerzi, v Skupnem raziskovalnem centru Evropske komisije, in sedaj v Bruslju na Direktoratu za raziskave in inovacije kot podpora načrtovanju Evropskega oblaka odprte znanosti. Predno se je pridružil Direktoratu, je bil višji raziskovalec v Skupnem raziskovalnem centru Evropske komisije, kjer se je ukvarjal s pravnimi podlagami informacijskih tehnologij in zaščite podatkov, z ekonomijo osebnih podatkov in tržiščem identitet ter z arhitekturo identitete v javnih in tržnih storitvah. Wainer je pridobil doktorski naziv na London School of Economics in visokošolske nazive na Bologna University ter na Europaeumu. Bil je raziskovalec na London School of Economics in na University of Salford ter višji predavatelj na University of Chester. Ukvarjal se je z vidiki informacijske družbe, sodelovanja državljanov, demokracije, političnega predstavljanja in novih medijev. Vabljena predavanja, prispevke in govore je imel na več kot štiridesetih mednarodnih dogodkih, o novih medijih je veliko objavljal v znanstvenih revijah. Njegov h-index je 23, kakršen koli že je pomen tega kazalnika v dobi alternativnega vrednotenja znanosti. Je avtor knjige (Voice and equality: the state of electronic democracy in Britain, 2013,) in soavtor poročila (2012, Pan-European Survey of  Practices, Attitudes and Policy Preferences as regards Personal Identity Data Management), ki je največja mnenjska analiza kadarkoli izvedena o zasebnosti, identiteti in zaščiti podatkov v Evropi.

Dr. Tony Ross-Hellauer je znanstveni upravljavec projekta OpenAIRE2020 in deluje v okviru Enote za elektronsko založništvo v Deželni in univerzitetni knjižnici v Göttingenu. Ima doktorat znanosti iz infomacijskih ved (Univerza v Glasgowu, 2012), poleg naslovov magistra filozofije in magistra informacijskih ter knjižničnih študijev. Je vnet zagovornik odprte znanosti z raziskovalnim zanimanjem za e-infrastrukture, repozitorije, iskanje informacij in tudi za filozofijo ter zgodovino tehnologije.

Dr. Marijan Beg je raziskovalec na Fakulteti za inženirstvo in okolje Univerze v Southamptonu. Leta 2010 je diplomiral iz elektronskega inženirstva/mikroelektronike na Univerzi v Novem Sadu (Srbija) in leta 2011 magistriral iz nanoelektronike in nanotehnologije na Univerzi v Southamptonu. Doktorski študij je na isti univerzi zaključil leta 2016 z disertacijo o helimagnetnih nanostrukturah. Marijana raziskovalno zanimajo mikromagnetika, razvoj mikromagnetnih simulacijskih orodij, skirmioni, helimagnetizem, spintronika, magnetne nanonaprave, računalniška znanost in inženirstvo, simulacije in modeliranje ter kompleksni sistemi. Kot raziskovalec na Fakulteti za inženirstvo in okolje se ukvarja z virtualnim raziskovalnim okoljem Object Oriented MicroMagnetic Framework (OOMMF) kot delom projekta OpenDreamKit, ki je financiran iz okvirnega programa Obzorje 2020.

Dr. Jonathan P. Tennant je nedavno zaključil doktorski študij iz paleontologije na Oddelku za vede o zemlji in inženirstvo zemlje na Imperial College London. V raziskovanju se osredotoča na vzorce biorazličnosti in izumiranja vrst ter na biološka in okoljska gibala teh vzorcev kot tudi na razvoj krokodilov. Jon je zelo predan znanstvenemu komuniciranju in močno verjame, da bi znanost morala biti v javni domeni. Zelo ga zanima spremljanje in predavanja o vplivu odprte znanosti na znanstveno komuniciranje. Upravlja blog Green Tea and Velociraptors in tvita o svojih priljubljenih temah.

FOTOGRAFIJE S KONFERENCE ODPRTA ZNANOST V EVROPSKEM RAZISKOVALNEM PROSTORU, 17. 11. 2016.
Avtor fotografij je Željko Stevanić, IFP d.o.o. 

Konf  konf  konf  konf  k  k  k  k  k  k  k  k  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  s  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a