(PRETEKLI DOGODKI SO OBJAVLJENI V ARHIVU DOGODKOV)


ORODJE GALAXY ZA ANALIZO RAZISKOVALNIH PODATKOV

Termin: petek, 15. 12. 2023, 10.00-11.30
Lokacija: Zbornična dvorana na Rektoratu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, in prek aplikacije Zoom
Snemanje: Posneta bo predstavitev (posnetek bo na voljo po dogodku), vprašanja in razprava ne bodo posneti.
Ciljna publika: učitelji in raziskovalci UL, doktorski študenti UL in njihovi mentorji, sodelavci partnerjev projekta SPOZNAJ
Jezik izvedbe: slovenščina
Moderatorka dogodka: dr. Mojca Kotar, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost
Kontakt in dodatne informacije o dogodkumojca.kotar@uni-lj.si, tel. št. 01 2418 679
Vprašanja za predavatelja: Pred dogodkom lahko vprašanja pošljete na naslov mojca.kotar@uni-lj.si, posredovali jih bomo predavatelju.

Organizator: UL v okviru projekta Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji (SPOZNAJ)

2023083166

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

logomvzi      logotipNOO   logotipNext

POSNETEK

PROGRAM 

10.00-11.00

Predstavitev orodja Galaxy za analizo podatkov na primeru s področja ved o življenju
dr. B. Leskošek, Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta, Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko, Središče ELIXIR Slovenija
PREDSTAVITEV

11.00-11.30 Vprašanja in razprava
dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljan

 


PREDSTAVITEV REPOZITORIJA UNIVERZE V LJUBLJANI

Termin: četrtek, 9. 11. 2023, 13.00-15.00
Lokacija: Zbornična dvorana na Rektoratu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, in prek aplikacije Zoom
Snemanje: Posnete bodo predstavitve (posnetek bo na voljo po dogodku), vprašanja in razprava ne bodo posneti.
Ciljna publika: knjižničarji članic UL, dobrodošli pa vsi zainteresirani sodelavci in študenti UL ter sodelavci partnerjev projekta SPOZNAJ
Jezik izvedbe: slovenščina
Moderatorka dogodka: Leja Borovnjak, UL TEOF, in Delovna skupina za promocijo in izobraževalne storitve
Kontakt in dodatne informacije o dogodku: leja.borovnjak@teof.uni-lj.si, tel. št. 0590 80 145; repozitorij@uni-lj.si
Vprašanja za predavatelje: Pred dogodkom lahko vprašanja pošljete na naslov leja.borovnjak@teof.uni-lj.si, posredovali jih bomo predavateljicama.

Organizatorja: Delovna skupina za promocijo in izobraževane storitve pri Komisiji za razvoj knjižničnega sistema ter UL v okviru projekta Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji (SPOZNAJ)

2023083166

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

logomvzi      logotipNOO   logotipNext

POSNETEK

O dogodku: 
Shranjevanje publikacij v institucionalne repozitorije, kot je Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL), in takojšen odprti dostop prek repozitorijev določajo evropska ter slovenska zakonodaja in strategija Univerze v Ljubljani. Odprti dostop do publikacij prek repozitorijev poveča vidnost in odmevnost publikacij ter možnost sodelovanja raziskovalcev, zato je koristen tudi za publikacije iz nesofinanciranih raziskav.

Na delavnici bodo s pomočjo novoizdanih navodil za delo v RUL prikazane aktivnosti za najpogostejši primer, ko zapis RUL izdelamo z uvozom zapisa COBISS za publikacijo s pripadajočimi podatki iz dCOBISS-a.

PROGRAM 

13.00-13.45

O projektu SPOZNAJ za knjižničarje UL in podlage za shranjevanje publikacij v Repozitorij Univerze v Ljubljani
dr. Mojca Kotar, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost
PREDSTAVITEV

13.45-14.30

Praktični prikaz izdelave zapisa za publikacijo v Repozitoriju Univerze v Ljubljani
mag. Ana Božič Ranfl, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost

14.30-15.00 Vprašanja in razprava
Leja Borovnjak, UL TEOF, in Delovna skupina za promocijo in izobraževalne storitve

 


UVOD V RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Termin: Torek, 17. 10. 2023, 9.00-10.30
Lokacija: Zbornična dvorana na Rektoratu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, in prek aplikacije Zoom
Snemanje: Posnete bodo predstavitve (posnetek bo na voljo po dogodku), vprašanja in razprava ne bodo posneti
Ciljna publika: Učitelji in raziskovalci UL, doktorski študenti UL n njihovi mentorji, sodelavci partnerjev projekta SPOZNAJ
Jezik izvedbe: Slovenščina
Moderatorka dogodka: dr. Mojca Kotar, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost
Kontakt in dodatne informacije o dogodkumojca.kotar@uni-lj.si, tel. št. 01 2418 679
Vprašanja za predavatelje: Pred dogodkom lahko vprašanja pošljete na naslov mojca.kotar@uni-lj.si, posredovali jih bomo predavateljicama

Organizator: UL v okviru projekta Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji (SPOZNAJ)

2023083166

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

logomvzi      logotipNOO   logotipNextPOSNETEK

Predstavitvi:
- o dogodku, odprti znanosti in projektu SPOZNAJ
- o ravnanju z raziskovalnimi podatki in načrtu ravnanjaPROGRAM 

9.00-9.30

Ravnanje z raziskovalnimi podatki
dr. Sonja Bezjak, Arhiv družboslovnih podatkov

9.30-10.00

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki
mag. Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov

10.00-10.30 Vprašanja in razprava
dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani

 


ODPRTODOSTOPNO OBJAVLJANJE

Termin: Četrtek, 29. 6. 2023, 13.00-14.30
Lokacija: Zbornična dvorana na Rektoratu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, in preko aplikacije Zoom
Snemanje: Posnete bodo predstavitve (posnetek bo na voljo po dogodku), vprašanja in razprava ne bodo posneti
Ciljna publika: Učitelji in raziskovalci UL, doktorski študenti UL n njihovi mentorji, sodelavci partnerjev projekta SPOZNAJ
Jezik izvedbe: Slovenščina
Moderatorka dogodka: dr. Mojca Kotar, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost
Kontakt in dodatne informacije o dogodku: mojca.kotar@uni-lj.si, tel. št. 01 2418 679
Vprašanja za predavatelje:  Pred dogodkom lahko vprašanja pošljete na naslov mojca.kotar@uni-lj.si, posredovali jih bomo predavateljem

Organizator: UL v okviru projekta Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji (SPOZNAJ), financiranega s sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

logomvzi      logotipNOO   logotipNext


Posnetek

PROGRAM 

13.00-13.30

Odprti dostop do recenziranih publikacij
dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani
PREDSTAVITEV

13.30-13.50

Ugodnosti pri objavi odprto dostopnih člankov v slovenskih pogodbah z založniki Elsevier, Wiley, Springer, American Chemical Society, Royal Society of Chemistry in IOP Publishing
Maja Vihar, Tatjana Intihar, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
PREDSTAVITEV

13.50-14.10

Ugodnosti pri objavi odprto dostopnih člankov v slovenskih pogodbah z založniki Taylor & Francis, Sage, Oxford University Press, Emerald, De Gruyter, American Psychological Association, Brill in Edward Elgar Publishing
Herman Erčulj, Narodna in univerzitetna knjižnica
PREDSTAVITEV

14.10-14.30 Vprašanja in razprava
dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani

 


OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV V RAZISKOVALNE NAMENE

Termin: Torek, 16. 5. 2023, 13.00-15.00
Lokacija: Zbornična dvorana na Rektoratu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, in preko aplikacije Zoom
Snemanje: Posnete bodo predstavitve (posnetek bo na voljo po dogodku), vprašanja in razprava ne bodo posneti
Ciljna publika: Učitelji in raziskovalci UL, doktorski študenti UL n njihovi mentorji, DPO članic UL, podporno osebje UL za ravnanje z raziskovalnimi podatki, sodelavci partnerjev projekta SPOZNAJ
Jezik izvedbe: Slovenščina
Moderatorka dogodka: Nina Komočar Urbanija, DPO UL
Kontakt in informacije o dogodku: , tel. št. 01 2418 534
Vprašanja za predavatelje:  Pred dogodkom lahko vprašanja pošljete na naslov , posredovali jih bomo predavateljem
Organizatorja: Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na UL in Arhiv družboslovnih podatkov v okviru projekta Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji (SPOZNAJ), financiranega s sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

logomvzi      logotipNOO   logotipNextPosnetek

PROGRAM
13.00-13.10

Pozdravni nagovor
rektor prof. dr. Gregor Majdič

13.10-13.30

Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki s poudarkom na osebnih podatkih
dr. Sonja Bezjak in mag. Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov
PREDSTAVITEV

13.30-13.50

Zakonodajne podlage obdelave osebnih podatkov kot raziskovalnih podatkov
Alenka Jerše, namestnica Informacijske pooblaščenke
PREDSTAVITEV

13.50-14.10 Praktične izkušnje pri obdelavi osebnih podatkov kot raziskovalnih podatkov
izr. prof. dr. Jaka Cepec, UL EF
14.10-15.00 Povzetek, vprašanja, razprava 
Nina Komočar Urbanija, DPO UL

 SERIJA DOGODKOV DOKTORSKE ŠOLE UL O RAVNANJU Z RAZISKOVALNIMI PODATKI DOKTORANDOV V OKVIRU DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UL

Vsi dogodki bodo potekali ob četrtkih od 13.00 do 14.30 na Zoomu, razen webinarjev 12. 5. 2022 in 22. 9. 2022 z začetkom ob 13.30 ter letnega srečanja Doktorske šole UL, ki bo potekalo v živo z začetkom ob 16.00:

Kontakt in informacije: , tel. št. 01 2418 536

Doktorande, mentorje in članice UL naprošamo, da na naslov  sporočijo teme iz ravnanja z raziskovalnimi podatki, za katere bi želeli usposabljanja.


 

ŠESTI DOGODEK V SERIJI, 19. 1. 2023:
ETIKA IN INTEGRITETA V RAZISKOVANJU / ETHICS AND INTEGRITY IN RESEARCH 

Termin / Date: četrtek / Thursday, 19. 1. 2023, 13.15-14.30
Lokacija / LocationZoom in neposreden prenos na YouTube ter naknadna dostopnost posnetka na spletu / Zoom with streaming to YouTube, recording will be made available after the webinar
Ciljna publika / Target audienceDoktorski študenti UL in njihovi mentorji, k udeležbi pa so vabljeni tudi vsi drugi zainteresirani / UL doctoral students and their mentors, but all other interested are also invited to attend
Organizator / Organized byDoktorska šola Univerze v Ljubljani / Doctoral School of the University of Ljubljana
Jezik izvedbe / Language: slovenščina / Slovenian
Moderatorka dogodka / Moderator: prof. dr. Tatjana Marvin, UL FF, predstojnica Doktorske šole UL / Head of UL Doctoral School
Kontakt in informacije o dogodku Contact and information on the event: , tel. št. / phone: 01 2418 536
Vprašanja za predavatelje / Questions for the presenters:  Pred dogodkom lahko vprašanja pošljete na naslov , posredovali jih bomo predavateljem. / Before the event you can send questions to the e-mail address , they will be forwarded to the presenters.

YouTube: Seznam posnetkov / Playlist


PROGRAM

13.15-13.20

Uvodni nagovor / Welcome address
Moderatorka dogodka/ Moderator prof. dr. Tatjana Marvin, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, predstojnica Doktorske šole UL / University of Ljubljana, Faculty of Arts, Head of UL Doctoral School 

13.20-13.40

Etika in integriteta v raziskovanju na Univerzi v Ljubljani – prvi del / Ethics and integrity in research at the University of Ljubljana – Part 1  
prof. dr. Štefan Grosek, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, in Komisija za etična vprašanja UL / University of Ljubljana, Faculty of Medicine, and UL Committee for Ethical Issues

PREDSTAVITEV      POSNETEK

13.40-14.00 Etika in integriteta v raziskovanju na Univerzi v Ljubljani – drugi del / Ethics and integrity in research at the University of Ljubljana – Part 2  
izr. prof. Tamara Pavasović Trošt, PhD, ZDA, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, in Komisija za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi, UL / University of Ljubljana, School of Economics and Business, and UL Human Research Ethics Committee
PREDSTAVITEV      POSNETEK
14.00-14.20 Znanstveni etika in integriteta v praksi  / Scientific ethics and integrity in practice 
znan. svet. dr. Urša Opara Krašovec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko / University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering
PREDSTAVITEV      POSNETEK
14.20 Vprašanja, razprava / Questions, discussion
Moderatorka dogodka/ Moderator prof. dr. Tatjana Marvin, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, predstojnica Doktorske šole UL / University of Ljubljana, Faculty of Arts, Head of UL Doctoral School 
POSNETEK

  

PETI DOGODEK V SERIJI, 17. 11. 2022:
JUPYTER IN GALAXY ZA ANALIZO PODATKOV V ODPRTI ZNANOSTI / JUPYTER AND GALAXY FOR DATA ANALYSIS IN OPEN SCIENCE 

Termin / Date: četrtek / Thursday, 17. 11. 2022, 13.00-14.30
Lokacija / LocationZoom in neposreden prenos na YouTube ter naknadna dostopnost posnetka na spletu / Zoom with streaming to YouTube, recording will be made available after the webinar
Ciljna publika / Target audienceDoktorski študenti UL in njihovi mentorji, k udeležbi pa so vabljeni tudi vsi drugi zainteresirani / UL doctoral students and their mentors, but all other interested are also invited to attend
Organizator / Organized byDoktorska šola Univerze v Ljubljani / Doctoral School of the University of Ljubljana
Jezik izvedbe / Language: slovenščina / Slovenian
Moderatorka dogodka / Meeting Chair: prof. dr. Tatjana Marvin, UL FF, predstojnica Doktorske šole / Head of Doctoral School
Kontakt in informacije o dogodku Contact and information on the event: , tel. št. / phone: 01 2418 536
Vprašanja za predavatelja / Questions for the presenter:  Pred dogodkom lahko vprašanja pošljete na naslov , posredovali jih bomo predavatelju. / Before the event you can send questions to the e-mail address , they will be forwarded to the presenter.

YouTube Seznam posnetkov / Playlist

PROGRAM 

13.00-13.40

Jupypter in Galaxy za analizo podatkov v odprti znanosti / Jupyter and Galaxy for data analysis in open science
David Bajs, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Laboratorij za heterogeno procesiranje / University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Laboratory for Heterogenous Computer Systems

PREDSTAVITEV V SLOVENŠČINI      POSNETEK - PRVI DEL      POSNETEK - DRUGI DEL
 

Osnovne informacije o platformah:
- Jupyter Notebook 101: Everything You Need To Know
- How to Use Jupyter Notebook: A Beginner’s Tutorial
- Galaxy 101 
13.40-13.50 Vprašanja, odmor / Questions, break
13.50-14.10 Nadaljevanje predavanja Davida Bajsa / Continuation of lecture by David Bajs
14.10-14.30 Vprašanja, razprava / Questions, discussion, moderatorka dogodka / Meeting Chair prof. dr. Tatjana Marvin

POSNETEK
 

 

ČETRTI DOGODEK V SERIJI, 22. 9. 2022:
ZBIRANJE IN HRANJENJE RAZISKOVALNIH PODATKOV / COLLECTION AND STORAGE OF RESEARCH DATA 

Termin / Date: četrtek / Thursday, 22. 9. 2022, 13.30-15.00
Lokacija / LocationZoom in neposreden prenos na YouTube ter naknadna dostopnost posnetka na spletu / Zoom with streaming to YouTube, recording will be made available
Ciljna publika / Target audienceDoktorski študenti UL in njihovi mentorji, k udeležbi pa so vabljeni tudi vsi drugi zainteresirani / UL doctoral students and their mentors, but all other interested are also invited to attend
Organizator / Organized byDoktorska šola Univerze v Ljubljani / Doctoral School of the University of Ljubljana
Jezik izvedbe / Language: slovenščina / Slovenian
Moderatorka dogodka / Meeting Chair: prof. dr. Tatjana Marvin, UL FF, predstojnica Doktorske šole / Head of Doctoral School
Kontakt in informacije o dogodku Contact and information on the event: , tel. št. / phone: 01 2418 536
Vprašanja za predavatelje / Questions for presenters:  Pred dogodkom lahko vprašanja pošljete na naslov , posredovali jih bomo predavateljem. / Before the event you can send questions to the e-mail address , they will be forwarded to the presenters.

YouTube Seznam posnetkov / Playlist

PROGRAM 

13.30-14.00

Zbiranje in hranjenje raziskovalnih podatkov - v času izvajanja raziskave ter po zaključku raziskave (formati datotek, licenciranje, repozitoriji, metapodatki)
Collection and storage of research data - during and after the completion of research (file formats, licensing, repositories, metadata)
doc. dr. Milan Ojsteršek, vodja Laboratorija za heterogeno procesiranje, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Dr Milan Ojsteršek, Assistant Professor, Head of Laboratory for Heterogenous Computer Systems, University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science 

PREDSTAVITEV    POSNETEK - PRVI DEL    POSNETEK - DRUGI DEL

Similar presentation of this author in English and recording

14.00-14.10 Vprašanja, odmor / Questions, break
14.10-14.40 Nadaljevanje predavanja dr. Milana Ojsterška / Continuation of lecture by Dr Milan Ojsteršek
14.40-15.00 Vprašanja, razprava / Questions, discussion, moderatorka dogodka / Meeting Chair prof. dr. Tatjana Marvin    POSNETEK

 

DRUGI DOGODEK V SERIJI, 12. 5. 2022:
FAIR RAZISKOVALNI PODATKI / FAIR RESEARCH DATA

FAIR = najdljivi, dostopni, interoperabilni, ponovno uporabniFindable, Accessible, Interoperable, Reusable

Termin / Date:
 četrtek / Thursday, 12. 5. 2022, 13.30-15.00
Lokacija / LocationZoom in neposreden prenos na YouTube ter naknadna dostopnost posnetka na spletu / Zoom with streaming to YouTube, recording will be made available
Ciljna publika / Target audienceDoktorski študenti UL in njihovi mentorji, k udeležbi pa so vabljeni tudi vsi drugi zainteresirani / UL doctoral students and their mentors, but all other interested are also invited to attend
Organizator / Organized byDoktorska šola Univerze v Ljubljani / Doctoral School of the University of Ljubljana
Jezik izvedbe / Language: angleščina / English
Moderatorka dogodka / Meeting Chair: prof. dr. Tatjana Marvin, UL FF, predstojnica Doktorske šole / Head of Doctoral School
Kontakt in informacije o dogodku Contact and information on the event: , tel. št. / phone: 01 2418 536
Vprašanja za predavatelje / Questions for presenters:  Pred dogodkom lahko vprašanja pošljete na naslov , posredovali jih bomo predavateljem. / Before the event you can send questions to the e-mail address , they will be forwarded to the presenters.
Dodatne informacije / 
Additional informationO ravnanju z raziskovalnimi podatki v okviru doktorskih študijskih programov UL / About research data management within the UL doctoral study programmes


YouTube Seznam posnetkov / Playlist

PROGRAM

13.30 Uvodni pozdrav / Welcome address, prof. dr. Tatjana Marvin, UL FF, predstojnica Doktorske šole / Head of Doctoral School    POSNETEK / RECORDING
13.30-13.50 Ravnanje s podatki pri doktorskih raziskavah v skladu z načeli FAIR / Manage PhD research data according to the FAIR principles, dr. Ishwar Kapoor, Research Data Officer, University of Warwick    PRESENTATION    POSNETEK / RECORDING
13.50-14.10 FAIR raziskovalni podatki v biologiji / FAIR research data in biology, dr. Marko Petek, Scientific Associate, National Institute of Biology    PREDSTAVITEV V SLOVENŠČINI / PRESENTATION IN ENGLISH    POSNETEK / RECORDING
14.10-14.30 FAIR raziskovalni podatki v tehniki / FAIR research data in engineering sciences, dr. Ana Slavec, Advisor for Statistics & Research Data Management,  InnoRenew CoE; RDA Ambassador for engineering sciences – renewable materials    PRESENTATION    POSNETEK / RECORDING
14.30-15.00 Vprašanja, razprava / Questions, discussion, moderatorka dogodka/ Meeting Chair prof. dr. Tatjana Marvin    POSNETEK / RECORDING  

  

PRVI DOGODEK v seriji, 7. 4. 2022:
Osnove ravnanja z raziskovalnimi podatki za doktorske študente / RESEARCH DATA MANAGEMENT BASICS FOR PHD STUDENTS

Termin / Date: četrtek / Thursday, 7. 4. 2022, 13.00-14.30
Lokacija / Location: Zoom in neposreden prenos na YouTube ter naknadna dostopnost posnetka na spletu / Zoom with streaming to YouTube, recording will be made available
Ciljna publika / Target audience: Doktorski študenti UL in njihovi mentorji, k udeležbi pa so vabljeni tudi vsi drugi zainteresirani / UL doctoral students and their mentors, but all other interested are also invited to attend
Organizator / Organized by: Doktorska šola Univerze v Ljubljani / Doctoral School of the University of Ljubljana
Jezik izvedbe / Language: angleščina / English
Moderatorka dogodka / Meeting Chair: prof. dr. Tatjana Marvin, UL FF, predstojnica Doktorske šole / Head of Doctoral School
Kontakt in informacije o dogodku / Contact and information on the event: , tel. št. / phone: 01 2418 536
Vprašanja za predavatelje / Questions for presenters:  Pred dogodkom lahko vprašanja pošljete na naslov , posredovali jih bomo predavateljem. / Before the event you can send questions to the e-mail address , they will be forwarded to the presenters.
Dodatne informacije / 
Additional information: O ravnanju z raziskovalnimi podatki v okviru doktorskih študijskih programov UL / About research data management within the UL doctoral study programmes


YouTube Seznam posnetkov / Playlist

PROGRAM

13.00 Uvodni pozdrav / Welcome address, prof. dr. Tatjana Marvin, UL FF, Doktorska šola UL / Doctoral School of the University of Ljubljana
13.10-13.20 Pomembnost načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki na doktorskem študiju /  Importance of a data management plan in doctoral studies, prorektor / Vice-rector prof. dr. Anton Ramšak
13.20-13.40 Uvod v ravnanje z raziskovalnimi podatki / Introduction to research data management, dr. Sonja Bezjak, UL FDV, Arhiv družboslovnih podatkov / Social Science Data Archives   PREDSTAVITEV V SLOVENŠČINI / PRESENTATION IN ENGLISH    POSNETEK / RECORDING
13.40-14.00 Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki za doktorske študente UL / Data management plan for UL doctoral students, prof. dr. Danijel Skočaj, UL FRI     PRESENTATION     POSNETEK / RECORDING
14.00-14.20 Izjeme od odprtosti raziskovalnih podatkov / Exemptions from open research data, dr. Mojca Kotar, Rektorat / Rectorate UL     PREDSTAVITEV V SLOVENŠČINI / PRESENTATION IN ENGLISH    POSNETEK / RECORDING
14.20- Vprašanja, razprava / Questions, discussion, moderatorka dogodka/ Meeting Chair prof. dr. Tatjana Marvin    POSNETEK / RECORDING