(PRETEKLI DOGODKI SO OBJAVLJENI V ARHIVU DOGODKOV)


SERIJA DOGODKOV DOKTORSKE ŠOLE UL O RAVNANJU Z RAZISKOVALNIMI PODATKI DOKTORANDOV V OKVIRU DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UL

Vsi dogodki bodo potekali ob četrtkih od 13.00 do 14.30 na Zoomu, razen webinarjev 12. 5. 2022 in 22. 9. 2022 z začetkom ob 13.30 ter letnega srečanja Doktorske šole UL, ki bo potekalo v živo z začetkom ob 16.00:

Kontakt in informacije: , tel. št. 01 2418 536

Doktorande, mentorje in članice UL naprošamo, da na naslov  sporočijo teme iz ravnanja z raziskovalnimi podatki, za katere bi želeli usposabljanja.

 
ČETRTI DOGODEK V SERIJI, 22. 9. 2022:
ZBIRANJE IN HRANJENJE RAZISKOVALNIH PODATKOV / COLLECTION AND STORAGE OF RESEARCH DATA 

Termin / Date: četrtek / Thursday, 22. 9. 2022, 13.30-15.00
Lokacija / LocationZoom in neposreden prenos na YouTube ter naknadna dostopnost posnetka na spletu / Zoom with streaming to YouTube, recording will be made available
Ciljna publika / Target audienceDoktorski študenti UL in njihovi mentorji, k udeležbi pa so vabljeni tudi vsi drugi zainteresirani / UL doctoral students and their mentors, but all other nterested are also invited to attend
Organizator / Organized byDoktorska šola Univerze v Ljubljani / Doctoral School of the University of Ljubljana
Jezik izvedbe / Language: slovenščina / Slovenian
Moderatorka dogodka / Meeting Chair: prof. dr. Tatjana Marvin, UL FF, predstojnica Doktorske šole / Head of Doctoral School
Kontakt in informacije o dogodku Contact and information on the event: , tel. št. / phone: 01 2418 536
Vprašanja za predavatelje / Questions for presenters:  Pred dogodkom lahko vprašanja pošljete na naslov , posredovali jih bomo predavateljem. / Before the event you can send questions to the e-mail address , they will be forwarded to the presenters.

YouTube Seznam posnetkov / Playlist

PROGRAM 

13.30-14.00

Zbiranje in hranjenje raziskovalnih podatkov - v času izvajanja raziskave ter po zaključku raziskave (formati datotek, licenciranje, repozitoriji, metapodatki)
Collection and storage of research data - during and after the completion of research (file formats, licensing, repositories, metadata)
doc. dr. Milan Ojsteršek, vodja Laboratorija za heterogeno procesiranje, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Dr Milan Ojsteršek, Assistant Professor, Head of Laboratory for Heterogenous Computer Systems, University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science 

PREDSTAVITEV    POSNETEK - PRVI DEL    POSNETEK - DRUGI DEL

Similar presentation of this author in English and recording

14.00-14.10 Vprašanja, odmor / Questions, break
14.10-14.40 Nadaljevanje predavanja dr. Milana Ojsterška / Continuation of lecture by Milan Ojsteršek
14.40-15.00 Vprašanja, razprava / Questions, discussion, moderatorka dogodka/ Meeting Chair prof. dr. Tatjana Marvin    POSNETEK

 

DRUGI DOGODEK V SERIJI, 12. 5. 2022:
FAIR RAZISKOVALNI PODATKI / FAIR RESEARCH DATA

FAIR = najdljivi, dostopni, interoperabilni, ponovno uporabniFindable, Accessible, Interoperable, Reusable

Termin / Date:
 četrtek / Thursday, 12. 5. 2022, 13.30-15.00
Lokacija / LocationZoom in neposreden prenos na YouTube ter naknadna dostopnost posnetka na spletu / Zoom with streaming to YouTube, recording will be made available
Ciljna publika / Target audienceDoktorski študenti UL in njihovi mentorji, k udeležbi pa so vabljeni tudi vsi drugi zainteresirani / UL doctoral students and their mentors, but all other nterested are also invited to attend
Organizator / Organized byDoktorska šola Univerze v Ljubljani / Doctoral School of the University of Ljubljana
Jezik izvedbe / Language: angleščina / English
Moderatorka dogodka / Meeting Chair: prof. dr. Tatjana Marvin, UL FF, predstojnica Doktorske šole / Head of Doctoral School
Kontakt in informacije o dogodku Contact and information on the event: , tel. št. / phone: 01 2418 536
Vprašanja za predavatelje / Questions for presenters:  Pred dogodkom lahko vprašanja pošljete na naslov , posredovali jih bomo predavateljem. / Before the event you can send questions to the e-mail address , they will be forwarded to the presenters.
Dodatne informacije / 
Additional informationO ravnanju z raziskovalnimi podatki v okviru doktorskih študijskih programov UL / About research data management within the UL doctoral study programmes


YouTube Seznam posnetkov / Playlist

PROGRAM

13.30 Uvodni pozdrav / Welcome address, prof. dr. Tatjana Marvin, UL FF, predstojnica Doktorske šole / Head of Doctoral School    POSNETEK / RECORDING
13.30-13.50 Ravnanje s podatki pri doktorskih raziskavah v skladu z načeli FAIR / Manage PhD research data according to the FAIR principles, dr. Ishwar Kapoor, Research Data Officer, University of Warwick    PRESENTATION    POSNETEK / RECORDING
13.50-14.10 FAIR raziskovalni podatki v biologiji / FAIR research data in biology, dr. Marko Petek, Scientific Associate, National Institute of Biology    PREDSTAVITEV V SLOVENŠČINI / PRESENTATION IN ENGLISH    POSNETEK / RECORDING
14.10-14.30 FAIR raziskovalni podatki v tehniki / FAIR research data in engineering sciences, dr. Ana Slavec, Advisor for Statistics & Research Data Management,  InnoRenew CoE; RDA Ambassador for engineering sciences – renewable materials    PRESENTATION    POSNETEK / RECORDING
14.30-15.00 Vprašanja, razprava / Questions, discussion, moderatorka dogodka/ Meeting Chair prof. dr. Tatjana Marvin    POSNETEK / RECORDING  

  

PRVI DOGODEK v seriji, 7. 4. 2022:
Osnove ravnanja z raziskovalnimi podatki za doktorske študente / RESEARCH DATA MANAGEMENT BASICS FOR PHD STUDENTS

Termin / Date: četrtek / Thursday, 7. 4. 2022, 13.00-14.30
Lokacija / Location: Zoom in neposreden prenos na YouTube ter naknadna dostopnost posnetka na spletu / Zoom with streaming to YouTube, recording will be made available
Ciljna publika / Target audience: Doktorski študenti UL in njihovi mentorji, k udeležbi pa so vabljeni tudi vsi drugi zainteresirani / UL doctoral students and their mentors, but all other nterested are also invited to attend
Organizator / Organized by: Doktorska šola Univerze v Ljubljani / Doctoral School of the University of Ljubljana
Jezik izvedbe / Language: angleščina / English
Moderatorka dogodka / Meeting Chair: prof. dr. Tatjana Marvin, UL FF, predstojnica Doktorske šole / Head of Doctoral School
Kontakt in informacije o dogodku / Contact and information on the event: , tel. št. / phone: 01 2418 536
Vprašanja za predavatelje / Questions for presenters:  Pred dogodkom lahko vprašanja pošljete na naslov , posredovali jih bomo predavateljem. / Before the event you can send questions to the e-mail address , they will be forwarded to the presenters.
Dodatne informacije / 
Additional information: O ravnanju z raziskovalnimi podatki v okviru doktorskih študijskih programov UL / About research data management within the UL doctoral study programmes


YouTube Seznam posnetkov / Playlist

PROGRAM

13.00 Uvodni pozdrav / Welcome address, prof. dr. Tatjana Marvin, UL FF, Doktorska šola UL / Doctoral School of the University of Ljubljana
13.10-13.20 Pomembnost načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki na doktorskem študiju /  Importance of a data management plan in doctoral studies, prorektor / Vice-rector prof. dr. Anton Ramšak
13.20-13.40 Uvod v ravnanje z raziskovalnimi podatki / Introduction to research data management, dr. Sonja Bezjak, UL FDV, Arhiv družboslovnih podatkov / Social Science Data Archives   PREDSTAVITEV V SLOVENŠČINI / PRESENTATION IN ENGLISH    POSNETEK / RECORDING
13.40-14.00 Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki za doktorske študente UL / Data management plan for UL doctoral students, prof. dr. Danijel Skočaj, UL FRI     PRESENTATION     POSNETEK / RECORDING
14.00-14.20 Izjeme od odprtosti raziskovalnih podatkov / Exemptions from open research data, dr. Mojca Kotar, Rektorat / Rectorate UL     PREDSTAVITEV V SLOVENŠČINI / PRESENTATION IN ENGLISH    POSNETEK / RECORDING
14.20- Vprašanja, razprava / Questions, discussion, moderatorka dogodka/ Meeting Chair prof. dr. Tatjana Marvin    POSNETEK / RECORDING