Doktorski študijski programi

BIOMEDICINA

Kontakt:

Univerza v Ljubljani
Programski svet Biomedicina
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Znanstvena področja:
Biokemija in molekularna biologija, Farmacija, Genetika, Javno zdravje, Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina, Medicina - klinična usmeritev, Medicina - temeljna usmeritev, Medicinska mikrobiologija, Nevroznanost, Toksikologija in Veterinarska medicina
Članice:
Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta, Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo

DATUMI VPISOV v študijsko leto 2021/2022

RAZPIS ZA VPIS V PROGRAM BIOMEDICINA 2021/2022 - rok za prijavo 10. avgust 2021 (rok za tujce izven EU je 31. 5. 2021)
- drugi prijavni rok od 30. avgusta do 6. septembra 2021

Šolnina za celoten študijski program: 13.200,00 €
Šolnina po letnikih:
1. letnik: 4.200,00 €
2. letnik: 4.200,00 €
3. letnik: 2.400,00 €
4. letnik: 2.400,00 €

VIS BIOMEDICINA (spletni referat) - v slovenskem jeziku

VIS BIOMEDICINA (spletni referat) - v angleškem jeziku (in English) Zaradi dosedanjih dobrih izkušenj in prednosti interdisciplinarnega pristopa je doktorski študijski program Biomedicina organiziran na univerzitetni ravni. S tem je omogočena povezava učiteljev in raziskovalcev iz posameznih ved, ki tvorijo biomedicinsko področje in povezava raziskovalcev članic Univerze v Ljubljani z raziskovalnimi inštituti. Potrebo po kakovostnem in sodobnem doktorskem študijskem programu za pridobitev ustreznih znanj s področja znanstvenih ved, ki se razvijajo na različnih članicah Univerze v Ljubljani, narekuje tudi hiter in obsežen razvoj teh področij ter njihov vpliv na kakovost življenja.

Osrednji poudarek doktorskega študija je na raziskovalnem delu, na interdisciplinarnosti študija in na sodelovanju mednarodno uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov.