Se sprašujete, kaj lahko storite že danes, da bodo vaše zaposlitvene možnosti po zaključku študija boljše? Za uspešen prehod na trg so pomembni aktivno vključevanje v študijski proces, obštudijske in druge dejavnosti, spoznavanje zaposlitvenih možnosti in pridobivanje veščin iskanja zaposlitve. Tako pridobite veliko izkušenj in znanj, poznate in razvijate svoje sposobnosti in interese, kar vam bo pomagalo, da boste lažje sprejeli odločitev o nadaljnji karieri.

Preberite napotke, ki vam lahko izboljšajo zaposlitvene možnosti in so vam v pomoč pri načrtovanju kariere že med študijem.

Redno opravljajte študijske obveznosti

 • Obiskujte predavanja, seminarje in vaje, sproti urejajte zapiske in opravljajte izpite.
 • Skrbite za visoko povprečje ocen, zlasti če po diplomi razmišljate o nadaljevanju študija, akademski karierni poti ali statusu mladega raziskovalca.
 • V seminarskih, projektnih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah povezujte teorijo s prakso, raziskujte in rešujte konkretne primere delodajalcev. Marsikateri delodajalci tudi sami razpisujejo teme diplomskih ali drugih nalog.

Vključujte se v univerzitetno okolje, mreženje, informiranje

 • Aktivno spremljajte objave aktualnih dogodkov na spletni strani fakultete/akademije, novice Kariernih centrov, Facebook stran Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.
 • Vključite se v obštudijske dejavnosti Univerze v Ljubljani.
 • ​Oblikujte profil na LinkedIn omrežju ter se povežite s posamezniki, ki imajo enake interese, v strokovno mrežo.
 • Uporabljajte storitve fakultetnih knjižnic, obiščite predavanje gostujočega profesorja, udeležite se strokovnega seminarja, konference ali poletne šole.
 • Svoje izkušnje in znanja lahko delite z mlajšim kolegom kot tutor. Posamezne fakultete oziroma akademije tutorstvo različno nagrajujejo (npr. v obliki kreditnih točk), tutorstvo je tudi odlična vaja pomembnih generičnih kompetenc in pomembna referenca v vašem CV-ju. Preberite več o tutorstvu.
 • Postanite član študentskega društva, združenja in/ali organizacije, saj boste tako bolje informirani in vključeni v sodelovanje pri njihovih dejavnostih.
 • Študenti višjih letnikov in diplomanti se včlanite v klub alumnov na vaši fakulteti/akademiji.
 • Spremljajte novosti na svojem strokovnem področju. Pri tem uporabite vse vire, ki so vam na voljo (študijske knjižnice, strokovne seminarje, konference).

Pridobivajte neformalna znanja za povečanje konkurenčnosti na trgu delovne sile

 • Udeležite se konferenc, seminarjev in delavnic, pridobite certifikate za tuje jezike in nadgradite računalniška znanja. Na delavnicah KC UL lahko razvijate splošne in specifične kompetence iz različnih področij (javno nastopanje, tehnike pogajanj, računalniška znanja, vodenje manjših skupin, komunikacija v strokovnem timu, organizacija dogodkov, priprava poslovnega načrta). Sledite našim dogodkom na spletni strani in v portalu POPR, kjer se nanje prijavite. 
 • Naročite se na elektronske novice Kariernih centrov, preko katerih izveste za številne priložnosti.
 • Če ste katerega od predavanj ali delavnic zamudili ali niste imeli časa, vas vabimo v e-učilnico Kariernih centrov UL, v kateri so lahko ogledate, katera so na voljo za naknaden ogled. 

Izkoristite možnost mentorstva z alumni UL

Mentorstvo z alumni UL lahko poteka na različne načine; preko osebnega pogovora in izmenjave izkušenj, poglobljenega sodelovanja pri pisanju seminarskih ali zaključnih nalog pod okriljem podjetja ali organizacije ali mentorskega program Alumni za študente.

Mentorski program Alumni za študente ponuja osvetlitev delovnega mesta (job shadowing), preko katere spoznate različna delovna mesta, ki jih nudijo alumni UL. Študentom ponujajo vstop v svoje delovno okolje, kar vam omogoča, da spoznate delo v praksi in lažje sprejmete odločitev o svoji karierni poti. Tako lahko spoznate več delovnih okolij, ugotovite, kaj vam ustreza, in navežete stike. V mentorski program so namreč vključeni različni alumni - od raziskovalcev, umetnikov, razvijalcev do vodij in direktorjev, kar pomeni, da imate odlično priložnost, da spoznate tudi nišna delovna mesta, ki jih sicer ne bi tekom običajne prakse. 

Možnosti stika za alumni UL omogoča portal Alumni UL – Pridružite se jim!

Pridobivajte izkušnje v tujini

Študijska mobilnost je odlična priložnost za širitev obzorja in osebni razvoj. Je bogata izkušnja, ki vas bo spremljala in vam ostala v spominu celo življenje. Mednarodno izkušnjo lahko pridobite s študijsko izmenjavo, prakso, poletno šolo ali drugo podobno priložnostjo.

Odhod v tujino je ne glede na to, ali gre za krajšo ali daljšo mobilnost, lahko precej stresen, a hkrati tudi zabaven in navdušujoč. Poskrbite, da boste kar najbolje izkoristili čas, ki ga boste preživeli na izmenjavi. Ne pozabite, da je namen vaše izmenjave pridobitev novih znanj in izkušenj, zato študij vzemite resno, a brez skrbi tudi časa za zabavo bo še vedno dovolj.

Nekaj napotkov za študijsko mobilnost

Zaprosite za finančno podporo pri študiju in mobilnosti v tujini (štipendije)

V Sloveniji imamo več vrst štipendij, ki so lahko študentom v pomoč pri kritju stroškov izobraževanja. Vabljeni, da jih raziščete in ugotovite, katera je prava za vas. Določene so namenjene prav študentom Univerze v Ljubljani. Tudi tisti, ki si želite del študija preživeti na mobilnosti v tujini, imate na voljo različne možnosti finančne podpore. Zoisovo, državno, Ad futura štipendijo ter sofinancirane kadrovske štipendije ureja Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1).

Opisi različnih štipendij za študente

Pridobivajte prve delovne izkušnje

 • Aktivno spremljajte razpise za študentska dela in redne zaposlitve. Izbirajte tista študentska dela, ki so blizu vašemu strokovnemu področju. S praktičnimi izkušnjami boste pridobili prednost pred ostalimi mladimi kandidati za zaposlitev. Če se s svojim delom izkažete, obstaja možnost, da vas delodajalec po koncu študija tudi zaposli.
 • Informacije o prostih delovnih mestih poiščite na zaposlitvenih portalih, spletnih straneh študentskih servisov, ZRSZ in pri Kariernem centru.
 • Priložnosti za pridobivanje delovnih izkušenj si lahko ustvarite tudi sami - poiščite informacije o možnostih in priložnostih za uresničevanje svoje podjetniške ideje.

Koristne prostovoljske izkušnje

Odličen način za spoznavanje novih priložnosti, pridobivanje življenjskih izkušenj in novih poznanstev je tudi prostovoljstvo. Prostovoljstvo je delo, ki ga po svobodni volji in brez pričakovanja koristi opravljamo v dobro drugih ali splošno korist. Prostovoljec je lahko prav vsak.

S prostovoljnim delom izboljšujete kakovost življenja v družbi, skrbite za tiste, ki sami zase ne zmorejo, ker so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni na rob družbe … Z malimi dejanji lahko polepšate dneve marsikomu, ne da se sploh zavedate. Tako pridobite tudi širši pogled na življenje in razumete potrebe v družbi. Prostovoljstvo je lahko vaš način vračanja dobrega skupnosti in delanje sprememb, ki jih želite videti v svetu. S prostovoljstvom pridobivate pomembne kompetence, s katerimi obogatite svoj življenjepis, s čimer si izboljšate možnosti za zaposlitev. Poleg tega gradite pomembno socialno mrežo in pridobite nova poznanstva ter prijatelje (za celo življenje), sami sebe pa obogatite za mnogo nepozabnih izkušenj.

Ko se odločite,da bi postali prostovoljec, razmislite o tem, katero področje vas zanima (npr. s področja človekovih pravic, kulture in umetnosti, športa in rekreacije, ranljivih skupin, turizma, narave in živali, vzgoje in izobraževanja, zdravja, delate lahko z otroki in mladimi ali pa starejšimi), s kom bi radi delali in koliko časa imate na voljo. Ko veste, kaj si želite, poiščite organizacijo, kamor bi se želeli vključiti za opravljanje prostovoljstva.

V prostovoljstvo se lahko vključite neformalno ali pa na organiziran način v okviru prostovoljskih organizacij. Poleg organizacij lahko preverite, kakšne so vaše možnosti v lokalnem okolju – se pridružite gasilskemu društvu, kulturnemu društvu, priskočite na pomoč v domu za starejše občane, osnovni šoli …Prostovoljske organizacije in več informacij najdete pri Slovenski mreži prostovoljskih organizacij.

Vsaka izkušnja šteje!

Oblikujte in dopolnjujte svoj karierni portfolio

Pridobljena znanja, delovne izkušnje, dosežke, projekte ter delovanja v različnih študijskih in obštudijskih dejavnostih redno beležite. Pri tem vam je lahko v pomoč POPR - portal za osebni in profesionalni razvoj, kjer imate na enem mestu zbrane vse dogodke, ki ste si jih udeležili v organizaciji Kariernih centrov UL. Zbirajte reference, potrdila in jih vključite v karierni portfolio. Karierni portfolio je vaša oseba mapa, ki vam bo v pomoč pri sledenju in evalvaciji aktivnosti, pripravi življenjepisa in osebne predstavitve ter pri načrtovanju nadaljnje karierne poti.