Izobraževanje pripelje do različnih poklicnih možnosti in kariernih poti, na katere vstopa posameznik. Za določene vrste poklicev je potrebno izpolnjevati določene pogoje oziroma je predpisana posebna poklicna kvalifikacija, ki jih določajo zakoni ali podzakonski akti. To so regulirani poklici.

Kvaliteten pregled reguliranih poklicev skupaj s poklicnimi dejavnostmi in pogoji za opravljanje si lahko ogledate na Državnem portalu za poslovne subjekte SPOT.

Za številne poklice je treba opraviti tudi strokovni izpit. Zbrali smo informacije o pogojih za opravljanje in ključne stike, na katerih boste pridobili več informacij. Med študijskem letom Karierni centri UL prirejamo predstavitve posameznih strokovnih izpitov in priprave nanje. Predstavitve so objavljene v portalu POPR, v katerem se lahko nanje tudi prijavite.

Strokovni izpit na področju socialnega varstva

Strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja

Pravni državni izpit

Strokovni izpit na področju zdravstvenih delavcev

Državni izpit za doktorje veterinarske medicine