Akademija za glasbo je edina visokošolska univerzitetna izobraževalna institucija za celotno področje glasbene umetnosti v državi in zato nacionalnega pomena za razvoj slovenske glasbene ustvarjalnosti, poustvarjalnosti in glasbenopedagoške stroke.

Njeno osnovno poslanstvo je izvajanje dodiplomskih in podiplomskih univerzitetnih izobraževalnih programov prve, druge in tretje stopnje ter izvajanje izpopolnjevalnih programov in programov permanentnega izobraževanja za glasbenoumetniške in glasbenopedagoške poklice.

Ob tem UL AG izvaja tudi glasbenoumetniško dejavnost, saj je neločljivo povezana z izvajanjem glasbenoizobraževalne dejavnosti. UL AG v sodelovanju z drugimi fakultetami Univerze v Ljubljani izvaja in razvija raziskovalno dejavnost na področju humanistike in družbenih ved in si prizadeva za uveljavljanje umetniškega raziskovanja.

S svojo dejavnostjo UL AG skrbi za razvoj slovenske glasbene stroke in primerljivost tega razvoja z razvojem glasbene stroke v evropskem in svetovnem prostoru.

Tabela za: 1. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Glasbena pedagogika

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Ime programa

Glasbena umetnost

Tip programa

Univerzitetni

Trajanje v letih

3

Št. ECTS kreditnih točk

180

Tabela za: 2. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Ime programa

Glasbena pedagogika

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Ime programa

Glasbena umetnost

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tip programa

Magistrski

Trajanje v letih

2

Št. ECTS kreditnih točk

120

Tabela za: 3. stopnja

Ime programa

Tip programa

Trajanje v letih

Št. ECTS kreditnih točk

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240

Ime programa

Umetnost

Tip programa

Doktorski

Trajanje v letih

4

Št. ECTS kreditnih točk

240