Pisarna varuha študentov je univerzitetno središče za uveljavljanje načel enakosti in vključevanja, varovanja dostojanstva, spoštovanja in skrbništva pravic študentov in študentk. Je posrednik med akademskim okoljem in širšo družbo s ciljem krepitve kulture odprtega in spoštljivega odnosa do raznolikosti. Temelji na uveljavljanju in promociji pravnih dokumentov in smernic za razvoj vključujoče, strpne in dialoške akademske skupnosti. Je prva tovrstna univerzitetna pisarna v Sloveniji.

Delovanje

Pisarna varuha študentov je točka, ki zaposlenim in študentom nudi podporo:

  • pri zagotovitvi vključujočega (študijskega) okolja,
  • pri prilagajanju študijskega procesa,
  • pri možnih oblikah in načinih prilagoditev,
  • vezano na različne osebne okoliščine študentov.

Vzpostavljanje in uveljavljanje načel enakosti in vključevanja v okviru članic Univerze v Ljubljani in med različnimi skupinami deležnikov zahteva usklajen in prilagodljiv pristop. Z vključevanjem širšega kroga zaposlenih in študentov želimo skupaj začrtati zaveze in določiti prednostne naloge ter vzpostaviti aktivnosti, ki so usklajene s strategijo naše univerze in hkrati upoštevajo tudi posebnosti članic.


Za pomoč Pisarni varuha študentov je bil leta 2022 oblikovan Odbor varuhinje študentov. Na tak način želimo pridobiti čim širši vpogled v obstoječe izzive in oblikovati vključujoče ter razumne oblike podpore. Odbor in Pisarna varuhinje tesno sodelujeta s Komisijo za vprašanja študentov UL in Psihosocialno svetovalnico UL.

Kontakt

Varuhinja študentov je:

dr. Milena Košak Babuder
Kontakt: varuhinja@uni-lj.si
Lokacija: Rektorat Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
Uradne ure: po dogovoru