Social Innovators

02. oktober 2019
Kraj: Edvard, Igriška 5, Ljubljana

Vljudno vas vabimo na predstavitveni dogodek projekta Social Innovators, enega izmed 26 mednarodnih projektov, upravičenih do dotacije Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih, ki bo 2. oktobra 2019, ob 9.30 v Edvardu (Igriška 5, Ljubljana).

V mnogih evropskih državah, predvsem na jugu in jugovzhodu Evrope, se univerzitetni diplomanti srečujejo s težavami najti ustrezno in kakovostno zaposlitev. To še posebej velja za diplomante družbenih znanosti in humanističnih ved. 


Projekt Social Innovators izziv visoke stopnje brezposelnosti med mladimi povezuje z izzivom nizke stopnje zaposlenosti v nevladnem sektorju v Sloveniji preko družbenih inovacij.

Predstavitveni dogodek projekta bo priložnost za mreženje zainteresiranih deležnikov, spoznavanje projekta in predstavitev raziskave Družbene inovacije, edukacija in nevladni sektor, enega prvih rezultatov projekta.  

Na dogodku bodo prisotni:

OLAV BERSTAD, ambasador Kraljeve norveške ambasade v Budimpešti,
IRENA KUNTARIČ HRIBAR, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije,  
ERIKA LENČIČ STOJANOVIČ, vodja Službe za nevladne organizacije, Ministrstvo za javno upravo in
KAJA CUNK, vodja projekta Social Innovators, PiNA.


Zaradi omejenosti prostih mest vas prosimo, da svoje mesto na dogodku rezervirate na spletnem obrazcu. Prijavite se lahko do 30. septembra 2019.


Dogodki