Splošni pogoji udeležbe na dogodkih

Splošni pogoji udeležbe na dogodkih Mreže klubov alumnov UL v obdobju prilagojenega dela zaradi Covid 19

S ciljem preprečevanja možnosti okužb s Covid-19 na naših dogodkih smo spremenili oz prilagodili način izvedbe posameznih dogodkov, veliko teh pa prenesli tudi na splet. Zaradi prilagojenega načina dela, vas v nadaljevanju informiramo:

·         z navodili glede sodelovanja na spletnih in fizičnih dogodkih;

·         o obdelavi vaših osebnih podatkov, spremljanju prisotnosti idr. na e-izobraževanjih v izvedbi zunanjih in lastnih strokovnjakov;

·         o pogojih izdaje potrdil na dogodkih.

 

1. Navodila za udeležence fizičnih dogodkov Mreže klubov alumnov Univerze v Ljubljani

Navodila smo sestavili na podlagi sklepov in uredb Vlade RS ter higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

·         Dogodka se lahko udeležijo osebe, ki nimajo povišane telesne temperature in znakov okužb (kašelj, nahod, izcedek iz nosu in oči, težko              dihanje, bolečine v žrelu, grlu, bolečine v mišicah, prebavne težave ) in niso bile v stiku z osebo, ki kaže znake okužbe s COVID-19.

·         Pravilna uporaba mask je obvezna v vseh prostorih. Vsak udeleženec prinese svojo in jo nosi ves čas trajanja dogodka.

·         Ob vstopu v prostor si je potrebno razkužiti roke.

·         Upoštevajte higieno rok, kihanja in kašlja.

·         Ves čas, ko ste v predavalnici, je potrebno zagotavljati ustrezno varnostno razdaljo (najmanj 1,5 m) z ostalimi prisotnimi.

·         Čim manj se dotikajte različnih predmetov in površin, le toliko kot je nujno.

·         Po zaključku si umijte ali razkužite roke in takoj zapustite zgradbo po čim krajši poti.

·         Ob vstopu v prostor je potrebno izpolniti podatke v obrazec za evidenco zbiranja udeležencev na dogodkih za potrebe NIJZ.

·         Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

 

·        Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju odlok). V skladu z Odlokom in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) na Univerzi v Ljubljani vodimo evidenco udeležencev na dogodkih in v skladu z zakonom obdelujemo naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega bivališča in kontaktno telefonsko številko. V primeru, da posameznik ne želi posredovati podatkov, se dogodka ne more udeležiti. K temu nas zavezuje zakon. Seznam z osebnimi podatki bomo hranili v prostorih organizatorja dogodka, na poziv NIJZ bomo morali seznam posredovati NIJZ. Mesec dni po dogodku bomo seznam uničili.

 

2. Navodila za udeležence spletnih dogodkov Mreže klubov alumnov Univerze v Ljubljani

Epidemija je prispevala k hitrejšemu prehodu nekaterih aktivnosti Mreže klubov alumnov UL na splet. Veseli nas, da ste spremembo zelo pozitivno sprejeli in da je obiskanost naših e-izobraževanj nad pričakovanji. Prilagojen način dela s seboj prinaša tudi nekatere spremembe glede izdaje potrdil o udeležbi na naših dogodkih, obdelavi vaših osebnih podatkov, opozorila glede snemanja, avtorskih pravic idr. V želji, da so vse spremembe jasne in pregledne, smo v nadaljevanju pripravili pregled ključnih informacij v zvezi s pogoji sodelovanja.

2.1.     Informacijsko komunikacijska tehnologija

Za izvedbo spletnih dogodkov uporabljamo aplikacijo ZOOM. Z registracijo v aplikacijo se osebni podatki iznašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul za prenos podatkov od upravljavca iz EU/EGS k obdelovalcu v tretji državi.

Prijava na e-dogodke potekajo preko portala alumnov UL. Uporaba portala ni obvezna, je pa pogoj za koriščenje spletnih storitev Mreže klubov alumnov UL in za koriščenje aktivnosti Centra za obštudijsko dejavnost. Z vpisom v portal udeleženec sprejme splošne pogoje in se seznani s politiko zasebnosti.

2.2.     Obdelava osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bo kot upravljavec obdelovala Univerza v Ljubljani (Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana) za namen izvedbe pogodbe o udeležbi, ki jo s prijavo na dogodek sklenete z Univerzo v Ljubljani (npr. dodatno obveščanje in pošiljanje opomnika, povezave do spletnega izobraževanja, naknadno pošiljanje gradiv in anket o zadovoljstvu z dogodkom, pripravo list prisotnosti). Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: dpo@uni-lj.si.

2.3. Snemanje dogodka

Na vsakem vabilu na dogodek je zapisano, ali se dogodek snema ali ne.

Dogodki se izvajajo preko Zoom aplikacije in so avtorskopravno varovani. Imetnik materialnih avtorskih pravic je Univerza v Ljubljani, zato kakršno koli kopiranje, vključno s snemanjem in shranitvijo v elektronski obliki, razširjanje, spletno objavljanje in druga uporaba razen dovoljene zasebne rabe, ni dovoljeno brez predhodnega dovoljenja Univerze v Ljubljani.

Organizator dogodka – Mreža klubov alumnov UL - bo dogodek posnel z namenom nadaljnjega informiranja ciljnih skupin o vsebini oz. sporočilih dogodka ter nadaljnjo promocijo oddelka. Fotografiranje in snemanje bo potekalo skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Uredbo (EU) 2016/679. Posnetki dogodka bodo objavljeni na spletnih straneh kc.uni-lj.si, www.uni-lj.si in e-učilnici Kariernih centrov UL ter na univerzitetnih družbenih omrežjih LinkedIn, Facebook, YouTube in Instagram. Posnetki se bodo nanašali na dogodek na splošno in ne na posamezne udeležence.

2.4.     Avtorske pravice

Vsebina, ki je dostopna na spletnih izobraževanjih (»online« predavanja v živo, predstavitve, shranjeni posnetki predavanj, seminarjev, vaj in drugih avtorskih del, ki so namenjena izvajanju študija in obštudijskih dejavnosti oziroma izobraževanja preko oddaljenega dostopa za študente, diplomante in zaposlene Univerze v Ljubljani), je v smislu materialih avtorskih pravic v izključni lasti Univerze v Ljubljani in/ali izvajalca izobraževanja. V tem delu se uporabljajo v celoti za vse spletne platforme, na katerih poteka spletno izobraževanje Univerze v Ljubljani določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08110/1356/1563/16 – ZKUASP in 59/19, v nadaljevanju ZASP). V skladu z določili ZASP ni dovoljeno nikakršno izkoriščanje avtorskih del, do katerih uporabniki (prijavljeni na izobraževanja) dostopajo preko spletnih platform, kar pomeni predvsem prepoved vsakega reproduciranja (snemanje predavanj in dogodkov v živo) in distribuiranja avtorskih del (deljenje nastalih posnetkov tretjim osebam), saj so ta namenjena zgolj in samo za izvajanje spletnih izobraževanj.

Pridržujemo si pravico, da bomo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepali proti kršiteljem v skladu z določili ZASP.

Hkrati vas obveščamo, da je kakršnokoli izvajanje snemanja spletnih predavanj v živo, brez predhodnega soglasja upravljavca in predavatelja, v nasprotju z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR) kot tudi določbami Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17 in 23/20, v nadaljevanju, KZ-1) in je kot takšno lahko predmet ustreznih ukrepov v skladu s prej navedenimi pravnimi akti.