Cilji in načela

Modra fakulteta pri razvoju izobraževalnih in raziskovalnih praks upošteva načela gibanja Starosti prijazna univerza (Age Friendly University) in načela Svetovne zdravstvene organizacije WHO o starosti prijaznih mestih (Age Friendly Cities).

Cilji delovanja Modre fakultete:

(a) razvijati vključujočo univerzo, omogočati povezovanje med starejšimi, alumni in študenti,

(b) povečati poznavanje staranja in starosti (izobraževanje in raziskovanje) in ozaveščati o pomembnosti dejavnega staranja ter vplivu starizmov,

(c) razvijati nove programe (predvsem kot socialno inovativne prakse), ki bodo spodbujali hiter pretok znanja in sodelovanje med generacijami in z družbenim okoljem.

Načela delovanja starosti prijazne univerze  

Načela delovanja Modre fakultete se skladajo z načeli delovanja starosti prijaznih univerz

Starosti prijazna univerza:

  • spodbuja sodelovanje starejših pri vseh temeljnih dejavnostih univerze, vključno z izobraževalnimi in raziskovalnimi dejavnostmi;
  • promovira osebnostni in profesionalni razvoj v tretjem življenjskem obdobju ter podpira tiste, ki želijo razvijati drugo kariero;
  • prepoznava raznovrstne izobraževalne potrebe starejših (od tistih, ki so opustili šolanje, pa želijo nadaljevati študij, do tistih, ki bi želeli pridobiti magisterij ali doktorat);
  • promovira medgeneracijsko učenje in izobraževanje za medsebojno izmenjavo strokovnega znanja med študenti vseh starosti;
  • omogoča dostopnost do spletnih izobraževalnih možnosti za starejše in tako zagotavlja raznolikost načinov za udeležbo starejših v izobraževanju;
  • zagotavlja, da raziskovanje na univerzi vključuje tudi spoznavanje potreb starajoče se družbe, in spodbuja javni diskurz o tem, kako se lahko terciarno izobraževanje bolje odziva na različne interese in potrebe starejših;
  • povečuje razumevanje podaljševanja življenja, zdravega staranja in naraščajoče kompleksnosti ter bogastva, ki ga staranje prinaša družbi;
  • omogoča starejšim dostop do programov, ki so namenjeni zdravju in dobremu počutju, ter do umetniških in kulturnih dejavnosti, ki jih razvija univerza;
  • sodeluje z upokojenimi delavci in delavkami univerze;
  • zagotavlja dialog z organizacijami, ki zastopajo interese starajočega se prebivalstva.

 

> Več o programih Modre fakultete

> Kako se prijavim na programe Modre fakultete