šakal2.jpg
Ekipa raziskovalcev in lovcev ob uspavanem ter s telemetrično ovratnico opremljenem šakalu.

Raziskovalci UL BF z gps telemetrično ovratnico opremili prvega šakala v Sloveniji

Šakal se je začel v Sloveniji pojavljati v zadnjem desetletju, zato v celoti primanjkuje znanja o tej vrsti, njeni ekosistemski vlogi, medvrstnih odnosih, vplivih na druge vrste, populacijski dinamiki, prostorskem vedenju, sposobnosti širjenja ter primernem prostoru zanjo. Z ovratnico opremljen mlajši šakal, ki so ga raziskovalci poimenovali Luka, bo tako omogočal zbiranje podatkov o prostorskih potrebah, njegovem gibanju, in življenju oziroma vedenju tega osebka. Luka je prvi šakal, ki so ga odlovili; v prihodnjih mesecih bodo z ovratnicami poskusili opremiti še več osebkov.

Dr. Hubert Potočnik je pojasnil, zakaj je spremljanje šakala in novo zanje še posebej pomembno: »Izkušnje iz sosednjih držav kažejo, da je širjenje šakalov eno najbolj intenzivnih, (prostorsko in številčno) do sedaj poznanih v sodobnem času med sesalci sveta, zato bo vsak nov podatek o tej »novi« vrsti za slovensko živalstvo pripomogel tudi k oblikovanju ustreznih upravljavskih izhodišč zanjo v prihodnje. Naj poudarim, da je Luka v Sloveniji prvi šakal, ki je opremljen s telemetrično ovratnico, v Evropi pa četrti. To dokazuje, da bodo vse pridobljene informacije še posebej pomembne.«

Šakala je raziskovalna skupina Oddelka biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani podrobneje preučevala že v letu 2017, ko je v okviru ciljnega raziskovalnega projekta »Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus L.) v Sloveniji«.

Več informacij najdete na spletni strani Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Avtorji fotografij so raziskovalci Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Novice