Univerza v Ljubljani pridobila 2,5 milijona evrov vreden projekt COMPETE.jpg
Člani projektne skupine od leve proti desni: dr. Izidor Sabotin (Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani), dr. Danilo Vrtačnik (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani), izr. prof. dr. Joško Valentinčič (Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani), prof. dr. Ines Mandić-Mulec (Biotehniška Fakulteta Univerze v Ljubljani), prof. dr. Igor Plazl in prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl (oba Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani), doc. dr. Jure Derganc (Medicinska Fakulteta Univerze v Ljubljani) in dr. Drago Resnik (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani)

Foto: studio NORA d. o. o.

Univerza v Ljubljani pridobila 2,5 milijona evrov vreden projekt COMPETE

Sodelavci Univerze v Ljubljani pod vodstvom prof. dr. Polone Žnidaršič Plazl s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani so v okviru razpisa Evropskega raziskovalnega prostora ERA Chair pridobili projekt COMPETE za ustanovitev Centra za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo (angl. Chair Of Micro Process Engineering and TEchnology – COMPETE). Pridobljeni projekt je prvi in edini tovrstni slovenski projekt v sklopu programa Obzorje 2020.V Evropi je bilo doslej odobrenih le 13 ERA Chair projektov, na tokratnem razpisu pa so jih izmed 103 prijav odobrili še 13.

Era Chair COMPETE je izrazito interdisciplinarno zasnovan projekt, pri katerem se bodo sodelavci več skupin, ki se že ukvarjajo z razvojem mikrofluidike in na njej osnovanih tehnologij, združili z raziskovalci nekaterih temeljnih ved in z nadgradnjo obstoječega znanja razvili nove rešitve na področju biotehnologije, proizvodnje snovi, biomedicine, kakovosti živil in varovanja okolja. V projektu bodo tako poleg sodelavcev štirih kateder Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani sodelovali tudi člani raziskovalnih skupin s Fakultete za strojništvo (Laboratorij za alternativne tehnologije), Fakultete za elektrotehniko (Laboratorij za mikrosenzorske strukture in elektroniko), Biotehniške fakultete (Katedra za mikrobiologijo) in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (Inštitut za biofiziko).

V okviru petletnega projekta v vrednosti 2,5 milijonov evrov namerava ERA Chair COMPETE postati vodilni evropski center za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo z močnimi industrijskimi povezavami. Program bo vključeval izvedbo mednarodnih delavnic ter izmenjavo strokovnjakov in študentov z vodilnimi raziskovalnimi institucijami v Evropi in po svetu. »Pri delu nameravamo sodelovati s številnimi mednarodno uveljavljenimi institucijami, med drugimi z ETH Zürich, Univerzo v Tokiu in Univerzo Oregon State, ter vključevati druge članice Univerze v Ljubljani in znanstvenoraziskovalne ustanove v Sloveniji. S povezovanjem laboratorijev, ki se že ukvarjajo z mikrofluidiko ali pa v njej vidijo priložnosti za nove znanstvene in tehnološke izzive, želimo premostiti razdrobljenost raziskav in opreme ter ustvarjati nova znanja na številnih družbeno pomembnih področjih. Posebno pozornost bomo namenili povezovanju z industrijskimi partnerji, ki so nam že ob prijavi podali številna pisma podpore. Na ta način želimo ključno prispevati k uresničitvi ciljev nacionalne strategije pametne specializacije, pa tudi razvojne strategije Univerze v Ljubljani, ki poudarja pomen odličnosti, internacionalizacije ter interdisciplinarnosti raziskav in študija,« je povedala prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl.

Program bo med drugim omogočal tudi ustvarjanje novih delovnih mest ter zaposlitev mladih doktorandov in podoktorskih sodelavcev. Ti naj bi postali vodilni strokovnjaki za mikroprocesne tehnologije in razvoj mikrofluidnih naprav za trajnostno naravnano proizvodnjo snovi, izboljšanje zdravja, živil in kakovosti okolja.

Pripravo projekta je podprl Razvojni sklad, ki ga je Univerza v Ljubljani ustanovila leta 2015, da bi k prijavi evropskih projektov spodbudila čim več raziskovalcev in jih pri tem strokovno podprla. Univerza v Ljubljani raziskovalcem nudi strokovno svetovanje in pomoč v vseh fazah priprave projektov, od delavnic za pripravo projekta, razvoja ideje, planiranja in pisanja, do strokovnega pregleda projekta.

Novice