Nekdanja-študentka-UL-BF-prejela-mednarodno-nagrado-Nemškega-kmetijskega-društva
Nagrado za svoje prostovoljno delo v vrednosti štiri tisoč evrov bo Uršula uporabila za nadaljnja izobraževanja, za izpopolnitev znanja nemškega jezika ter usposabljanje na področju travništva in govedoreje.

Foto: Nemško kmetijsko društvo

Nekdanja študentka UL BF prejela mednarodno nagrado Nemškega kmetijskega društva

Uršuli Trček, nekdanji študentki Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF), je Nemško kmetijsko društvo (Deutsche Lanadwirtschafts Gesellschaft e.V - DLG) za njeno prostovoljno delo podelilo mednarodno nagrado. Nagrado sta ji na letnem srečanju mladih DLG v Braunschweigu podelila predsednik DLG Hubertus Paetow in predsednik izbirne komisije za mednarodno nagrado DLG Stefan Teepker.

Uršula Trček je s prostovoljnim delom že v Sloveniji zaznamovala delovanje Društva študentov zootehnike in Zveze slovenske podeželske mladine, kar je po odhodu v tujino nadaljevala v okviru Mednarodnega združenja študentov v kmetijstvu in sorodnih znanosti.

Diplomirala je na področju živinoreje na Oddelku za zootehniko UL BF, za magistrski študij pa je izbrala program Znanost o živalih ter v okviru Erasmus+ na Universität Hohenheim v sodelovanju s kmetijsko-tehnološkim centrom Baden-Wuerttemberg Aulendorf uspešno opravila praktičen poskus in magistrsko nalogo.

Med študijem je pridobila praktične izkušnje s številnimi praksami v Nemčiji in na Norveškem. Danes je zaposlena kot asistentka vodje na kmetiji za predelavo in prodajo sadja ter zelenjave v Herdwangen-Schönachu.

Novice