Nova ERC komplementarna shema

Objavljen je nov Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC).

Nov Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) vsebuje pomembne spremembe za mlajše raziskovalce in raziskovalke od dveh do 12 let po doktoratu. Do sedaj je bila ta shema namenjena predvsem uveljavljenim prijaviteljem ERC Advanced Grant projektov. Od sedaj naprej bodo lahko vsi prijavitelji na programa ERC Starting ali Consolidator z oceno B na prvi stopnji (in ne samo A, kot je bilo do sedaj) prijavili komplementarni projekt in pridobili 150.000 EUR za izvedbo dveletnega prilagojenega projekta.

Agencija bo v posameznem koledarskem letu sofinancirala okvirno 20 prilagojenih raziskovalnih projektov komplementarne sheme ERC, kar predstavlja bistveno povečanje glede na pretekli javni razpis v vrednosti 10 projektov. Javni razpis je stalno odprt. Število sprejetih projektov ter obseg in datum začetka sofinanciranja so vezani na proračunske možnosti.

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki so v postopku ERC evalvacije dosegli uspešnost, kot je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa, in sicer z namenom, da se prijaviteljem zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta. Obenem je cilj javnega razpisa, da vodja prilagojenega raziskovalnega projekta po zaključenem raziskovalnem projektu komplementarne sheme ERC ponovno odda izboljšano prijavo na razpis ERC.

Na zadnjem ERC StG razpisu sta od petih prijaviteljev dva prijavitelja dosegla oceno B na prvi stopnji, eden pa je bil vabljen na intervju. Tako lahko pričakujemo vsaj 2 komplementarna projekta.

Vsi raziskovalci in raziskovalke UL, ki vas zanima več o ERC programu in centralni podpori pri pripravi in prijavi ERC projekta, ki jo financiramo iz Razvojnega sklada UL, se obrnite na našo službo za raziskovalno dejavnost: . S pripravami projektov na razpise v letu 2019 bomo pričeli že marca 2019.

Podrobnosti financiranja v tabeli:

Mednarodni Razpis  Dosežena uspešnost pred zavrnitvijo  Obseg letnega sofinanciranja (v % od zaprošenega letnega zneska na mednarodnem razpisu oz. največji možni znesek) in trajanje sofinanciranja agencije 
(prag za možno sofinanciranje)
ERC Starting Grant      Ocena B na prvi stopnji  25% oz. max. 75.000 EUR 
(2 leti)
Ocena A na prvi stopnji>intervju> ocena B na drugi stopnji   37,5 % oz. max. 100.000 EUR
(2 leti)
Ocena A na drugi stopnji (brez ERC finaciranja)  50 % oz. max. 150.000 EUR
(2 leti)
ERC Consolidator Grant      Ocena B na prvi stopnji  25% oz. max. 75.000 EUR 
(3 leta)
Ocena A na prvi stopnji>intervju> ocena B na drugi stopnji   37,5 % oz. max. 100.000 EUR
(3 leta)
Ocena A na drugi stopnji (brez ERC finaciranja)  50 % oz. max. 150.000 EUR
(3 leta)
ERC Advanced Grant      Ocena B na prvi stopnji  25 % oz. max. 100.000 EUR
(3 leta)
Ocena B na drugi stopnji   37,5 % oz. max. 150.000 EUR
(3 leta)
Ocena A na drugi stopnji (brez ERC finaciranja)  50 % oz. max. 200.000 EUR
(3 leta)

Novice