ERC Starting 2.jpg
Slika: Prikaz delovanja elastokalorične hladilne naprave, posnete s termokamero.

Univerza v Ljubljani pridobila že peti ERC projekt

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA) je objavila rezultate zadnjega razpisa ERC Starting Grant 2018, na katerega je prispelo 3170 projektnih predlogov najodličnejših raziskovalk in raziskovalcev z vsega sveta. Odobrili so 403 vloge v višini več kot 603 mio evrov. Med uspešnimi prijavitelji je tudi slovenski raziskovalec z Univerze v Ljubljani doc. dr. Jaka Tušek s projektom SUPERCOOL - Superelastic porous structures for efficient elastocaloric cooling (Superelastične porozne strukture za učinkovito elastokalorično hlajenje), za izvedbo katerega bo prejel 1,4 mio evrov.

Doc. dr. Jaka Tušek je raziskovalec v Laboratoriju za hlajenje in daljinsko energetiko (LAHDE) na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki je v manj kot letu dni pridobila že dva ERC projekta. Doc. dr. Tušek je na intervjuju v Bruslju prepričal 14-članski panel vrhunskih znanstvenikov s področja naravoslovnotehničnih znanosti. S projektom, ki je vreden 1,4 mio evrov, bo vzpostavil svojo prvo samostojno raziskovalno skupino, v kateri bo pet let zaposlenih šest raziskovalcev.

 

Predmet raziskave bodo ključni elementi elastokalorične hladilne tehnologije, ki po številnih ocenah kaže največji potencial kot alternativa dandanes široko uporabne parnokompresorske tehnologije hlajenja. Ta je kljub več kot stoletnem razvoju še vedno relativno slabo energetsko učinkovita in ekološko sporna. Končni cilj projekta je razviti elastokalorično hladilno napravo, ki bi lahko predstavljala prvi večji preboj na področju hlajenja v zadnji sto letih z večjo učinkovitostjo ter manjšim onesnaženjem okolja. Ob uspešnem razvoju bo predlagan koncept hlajenja lahko široko uporaben na različnih področjih hladilne tehnike, vse od miniaturnega hlajenja do velikih hladilnih sistemov in toplotnih črpalk.

 

Elastokalorično hlajenje temelji na elastokaloričnem učinku, ki ga zaznamo kot segrevanje in ohlajanje superelastičnih materialov z oblikovnim spominom. Cilj projekta SUPERCOOL je premostiti dva ključna izziva elastokalorične tehnologije hlajenja. »Prvi izziv je razvoj superelastične oz. elastokalorične strukture, torej ključnega elementa elastokaloričnega hladilnega sistema, ki bo zagotavljala dovolj dolgo življenjsko dobo in mehansko stabilnost ter hiter in učinkovit prenos toplote. Drugi izziv je razvoj kompaktnega in učinkovitega pogonskega sistema za obremenjevanje elastokaloričnih struktur, ki bo omogočal tudi učinkovito izrabo energije. Predlagan koncept elastokalorične tehnologije hlajenja bo lahko uporabljen od miniaturnega hlajenja (na primer za hlajenja elektronskih komponent), klimatskih naprav, pa vse do velikih hladilnih sistemov in toplotnih črpalk. Nosilec projekta doc. dr. Jaka Tušek je še poudaril, da bodo poleg elastokalorične tehnologije hlajenja dognanja projekta SUPERCOOL vplivala tudi na številna druga, širša področja, kot so predvsem medicina, gradbeništvo in strojništvo. Tam so materiali z oblikovnim spominom že široko prisotni, a njihov potencial in omejitve še niso dovolj dobro poznane. 

 

Cilj programa ERC Starting Grant je podpreti najboljše raziskovalke in raziskovalce z vseh področji znanosti na začetku raziskovalne kariere (dva do sedem let po zaključenem doktoratu) in jim omogočiti zagon samostojne raziskovalne kariere. Na Univerzi v Ljubljani raziskovalcem nudimo strokovno svetovanje in pomoč v vseh fazah priprave ERC projekta, od delavnic za pripravo projekta, razvoja ideje, planiranja in pisanja, do strokovnega pregleda projekta. Program podpore je financiran iz Razvojnega sklada, ki ga je Univerza v Ljubljani ustanovila leta 2015, da bi k prijavi spodbudila čim več raziskovalcev in jih pri tem strokovno podprla.  

 

Trenutno v Sloveniji poteka šest ERC projektov, od tega štiri na Univerzi v Ljubljani v višini več kot 7,5 mio evrov.

 

Več informacij o ERC Starting Grant je dostopnih tukaj.

Novice