Odprt poziv k izkazu interesa za sodelovanje na področju raziskovalno razvojne dejavnosti

1. Univerza v Ljubljani vabi razvojno in tehnološko napredna slovenska podjetja za sodelovanje na področju storitev eksperimentalnega razvoja, načrtovanja in izvedbe razvoja.

2. Pri izvajanju nalog na področju raziskovalno razvojne dejavnosti so ključne strokovne izkušnje, reference in ustrezna znanja na enem ali več naslednjih področij:

- sodobna in napredna gradnja,

- informacijska in komunikacijska tehnologija,

- sodobna proizvodnja in predelava,

- napredni materiali,

- varna, čista in učinkovita energija.

3. Prijavitelj mora izkazati dosežke lastnih inovacij, sodelovanje z znanstveno raziskovalnimi institucijami, mednarodno sodelovanje v razvojnih projektih, izkušnje z inovacijskimi procesi in upravljanjem ter izkušnje nudenja celovite projektantske storitve za inovativne projekte.

4. Vloga izbranega prijavitelja bo sodelovanje s študenti in mentorji na vseh stopnjah razvojnih in raziskovalnih aktivnosti.

5.  Rezultati razvoja in raziskav bodo javno prikazani preko interdisciplinarnega projekta »Pametni paviljon« ob 100-letnici Univerze v Ljubljani.

6. Zainteresirani subjekti lahko oddajo priglasitev interesa za sodelovanje pri nalogah na področju raziskovalne razvoje dejavnosti na naslov: najkasneje do dne 10. 12. 2018.

7. Priglasitev interesa je informativne narave in ne vodi neposredno v sodelovanje. 

 

 

 

 

Novice